V: Folk på kontanthjælp skal kunne flyttes

Kontanthjælpsmodtagere skal være klar til at pakke kasserne og flytte efter et job - hvis de stadig vil have mulighed for at få penge fra staten.

Sådan lyder det ved et pressemøde, på Vestres årlige sommergruppemøde.

For det er for dårligt, at virksomheder kan blive nødt til at ansætte udenlandsk arbejdskraft - fordi danskere ikke vil søge jobbene.

"Det er et signal om, at vi har brug for, som nation og som individer, at få sulten tilbage - at have et større egetansvar for vores eget liv. Vi skal have gjort op med den holdning, at det er bedre at være på passiv forsørgelse end at stå i opvasken på et hotel," siger Lars Løkke Rasmussen.

"Vi skal have gjort op med den holdning, at det er bedre kan betale sig at sove længe om morgenen, end at stå op."

Danskere skal tage det arbejde, der er

Partilederen fra Venstre siger, at det kun gælder for personer, som kan - men ikke vil. De skal være klar til at køre langt for at komme på arbejde - eller flytte adresse.

"Det bør altså være sådan, at hvis man får anvist et sådan job, så skal man tage imod det - og tager man ikke imod det, så skal man sanktioneres," siger han.

"Hvis man skal på offentlig forsørgelse, som må man også være parat til at tage et job - også selv om det ikke ligger lige rundt om hjørnet."

Østeuropæere vil gerne have arbejdet

Hvis ikke, er der formentlig andre, der vil tage over, lyder det.

"Hvis ikke danskerne tager det arbejde, der er, så bliver vi også nødt til at være indstillet på, at der kommer mere østeuropæisk arbejdskraft til Danmark."

Venstre har fem konkrete forslag til en reform af kontanthjælpen ud over flyttekravet:

Udvidelse af ungeindsatsen, udvidelse af uddannelsespålægget til 30 år, skærpede sanktioner for kontanthjælpsmodtagere, gensidig forsørgerpligt mellem samlevende, og aktivering fra dag ét.

Venstres forslag

Venstre har fremlagt seks konkrete forslag til en kontanthjælpsreform.

1. Udvidelse af ungeindsatsen:

I dag nedsættes kontanthjælp og dagpenge til unge mellem 18 og 24 år, for at øge tilskyndelsen til at tage en uddannelse. Det virker. Derfor bør indsatsen udvides til også at omfatte kontanthjælpsmodtagere mellem 25 og 29 år.

2. Udvidelse af uddannelsespålægget til 30 år

I dag kan unge op til 25 år pålægges at tage en uddannelse frem for at være på offentlig forsørgelse. Venstre er enige med blandt andre KL i, at indsatsen virker, og at den bør udvides op til 30 år.

3. Gensidig forsørgerpligt mellem samlevende

I dag er det kun gifte par, der skal forsørge hinanden i kontanthjælpssystemet. Det ser vi gerne udvidet til også at omfatte samlevende, ligesom det gør sig gældende inden for andre områder for eksempel tildeling af børnetilskud og førtidspension.

4. Skærpede sanktioner for kontanthjælpsmodtagere

Kontanthjælpsmodtagere skal tage imod de tilbud de får om aktivering, ellers bør det have konsekvenser for deres ydelse. Der blev aftalt noget tilsvarende i foråret 2011, men det blev annulleret af regeringen.

5. Aktivering fra dag ét

Alle ledige, der kan, skal i aktivering fra dag ét, som man eksempelvis gør i Aalborg. Erfaringerne fra Aalborg viser, at næsten hver tredje vender i døren og helt undlade at søge kontanthjælp.

6. Øget mobilitet

I dag er der grænser for hvor langt (tidsmæssigt) visse grupper af ledige skal bevæge sig. Det bør gælde for alle ledige, at de i langt højere grad øger mobiliteten, så vi kan sikre, at de ledige søger de job, der er ledige.