Nyheder

Tusindevis får ikke erstatning

Bliver du ramt af en arbejdsskade, kan der være lang vej til at få udbetalt erstatning.

Nye tal fra Arbejdsskadestyrelsen viser, at der sidste år blev færdigbehandlet næsten 20.000 sager om erhvervssygdomme hos Arbejdsskadestyrelsen. Men kun 5.655 (ca. 26 pct.) af de skaderamte danskere blev tildelt erstatning, mens de øvrige ca. 72 procent af de anmeldte arbejdsskader fik vendt tommelfingeren nedad.

Ifølge Arbejdsskadestyrelsen skal der være en klar sammenhæng mellem lidelsen og arbejdet. Men selv om man har en læges ord for, at man er syg, er det ikke sikkert, at det er nok til at overbevise Arbejdsskadestyrelsen, som ofte bruger egne eksperter til at vurdere en sag. Og er der uenighed, så kommer tvivlen ikke borgeren til gode.

"Der skal være en overvejende sandsynlighed, og det er det, vi er sat i verden for at undersøge ved at indhente speciallægeerklæringer. Hvis man ikke kan dokumentere, at der er en sygdom, kan man ikke få den anerkendt som en arbejdsbetinget lidelse," siger Lisbet Kristensen, chef for Arbejdsskadecenter 1 i Arbejdsskadestyrelsen til tv2.dk.

Forsker kritiserer systemet

Arbejdsmarkedsforsker Henrik Lund fra Roskilde Universitet retter kritik mod Arbejdsskadestyrelsens metoder. Han mener ikke, at systemet virker, som det skal, og at alt for mange syge danskere ender med at blive afvist ved kasse 1.

Tilbage i 2004 vedtog Folketinget en arbejdsskadereform, der lempede kravet om lægelig dokumentation, men Henrik Lund har endnu ikke set den ønskede effekt af lovændringen.

Forskellen på en arbejdsulykke og en erhvervssygdom:

"En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for fem dage.

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid."

Kilde: Arbejdsskadestyrelsen - ask.dk

"Der var en forhåbning om, at systemet ville åbne sig lidt op i forhold til den medicinske dokumentation, men det er der ikke ret meget, der tyder på. Alt for mange mennesker bliver efterladt med en følelse af afmagt. Der er stadig krav og en meget biologisk og naturlig forklaring på sygdommen. Systemet er forældet, og har ikke fulgt med videnskaben," siger Henrik Lund til tv2.dk.

Egen opfattelse uden betydning

Henrik Lund har forsket i arbejdets betydning for menneskers identitet, og han finder det problematisk, at så få får en anerkendelse af, at deres job har været skyld i efterfølgende sygdom. Som systemet er nu, indgår folks egne opfattelser af deres situation ikke i sagsbehandlingen. Det bør laves om, mener eksperten.

"At få en accept af sammenhængen mellem arbejde og sygdom har kolossal betydning. Selvopfattelsen af hvad, der er sket med en er ofte meget troværdig, men det kan være svært at skaffe den nødvendige dokumentation. Selvoplevede belastninger tillægges ingen vægt overhovedet," siger Henrik Lund.

Generelt set er antallet af anmeldelser højt i Danmark, men det samme gør sig ikke gældende for godkendelsesprocenten, viser en analyse som den norske regering fik lavet i 2008. Lande som Finland, Sverige og Frankrig godkender alle procentvist et højere antal sager end den danske Arbejdsskadestyrelse - antallet af anmeldelser er dog markant lavere.

Arbejdsskadestyrelsens afgørelser kan ankes til Ankestyrelsen. Det valgte 18.430 personer at gøre i 2010. Af dem blev 16 procent af arbejdsskadesagerne omgjort.