Nyheder

OVERBLIK: Kims kamp for erstatning

Kim Iversen har kæmpet i 14 år for at få anerkendt sin sygdom som en arbejdsskade.

Gennem årene er det blevet til hundredevis af papirer mellem ham og Arbejdsskadestyrelsen. Vi har her samlet de vigtigste tidspunkter i forløbet.

25. oktober 1999:Kim Iversen anmelder sagen til Arbejdsskadestyrelsen.

22. februar 2000:Arbejdsskadestyrelsen beder om en speciallægevurdering fra Arbejds- og miljømedicinsk klinik Bispebjerg Sygehus.

10. april 2000:Arbejdsskadestyrelsen modtager en vurdering fra en professor i arbejdsmedicin - konklusionen er, at det er sandsynligt at lidelsen, bronchitis, skyldes svejsearbejdet.

23. august 2000:En advokat gør, på Kim Iversens vegne, Arbejdsskadestyrelsen opmærksom på, at arbejdsmiljøreglerne er overtrådt jf. rapport af Arbejdstilsynet virksomhedsbesøg 12. maj 1999 på vindmøllefabrikken Nordex.

4. september 2000:Arbejdsskadestyrelsen oplyser, at den ikke finder det sandsynligt, at lidelsen er opstået pga. svejsedampe, men henviser til cigeretforbruget.

Sådan har vi gjort

Tv2.dk har, med Kim Iversens tilladelse, fået fuld aktindsigt i hans sag hos Arbejdsskadestyrelsen. Kim Iversen har givet Arbejdsskadestyrelsen tilladelse til at udtale sig i den konkrete sag, men det har styrelsen afvist

11. december 2000:Den sociale ankestyrelse meddeler at de tilslutter sig Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

14. august 2002:Kim anmoder i en mail Arbejdsskadestyrelsen om at genoptage sagen pga. nye oplysninger. Prøvede jobtræning, men måtte stoppe efter seks timer pga. lungekapacitet på 53 procent.

6. december 2002:Praktiserende læge oplyser til Arbejdsskadestyrelsen, at Kim har varigt mén og nedsat arbejdsevne.

7. februar 2003:Arbejdsskadestyrelsen Anmoder om lungemedicinsk speciallægeerklæring.

24. februar 2003:Speciallæge konkluderer, at alt tyder på, at der er tale om erhvervsbetinget kronisk lungesygdom.

13. juni 2003:Arbejdsskadestyrelsen oplyser, at de ikke vil genoptage sagen.

Siden da har Kim Iversen jævnligt anmodet Arbejdsskadestyrelsen om at genoptage sagen. De gange, den er blevet genoptaget, har Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen fastholdt den oprindelige afgørelse.