Nyheder

Danskere nægtes visum til Indien

Selv om Det danske Udenrigsministerium ikke har modtaget nogen formel information om, at de indiske myndigheder har strammet grebet om visumansøgninger fra Danmark, oplever hjælpeorganisationen Mellemfolkeligt Samvirke, at det er blevet vanskeligere at komme ind i Indien.

"Mellemfolkeligt Samvirke har været nødsaget til midlertidigt at stoppe organisationens frivillig-engagement i Indien og henvise volontørerne til andre destinationer," siger Camilla Laudrup, chef for eksterne relationer i organisationen.

Ifølge den indiske avis The Telegraph bliver Danmark angiveligt straffet for ikke at have prøvet udleveringsafvisningen af den danske statsborger Niels Holck ved Højesteret.

Inderne betragter Niels Holck som terrorist, fordi han i 1995 var med til at kaste våben ned til oprørere i en indisk delstat.

Mellemfolkeligt Samvirke har i en længere årrække uden problemer sendt frivillige til Indien som en del af programmet Global Contact.

Volontørerne bliver tilknyttet en lokal organisation FSL - Fields Services and Intercultural Learnig, hvor de arbejder på børnehjem og skoler i kortere eller længere perioder.

"I slutningen af 2011 og begyndelsen af 2012 fik mindst fem volontører fra Mellemfolkeligt Samvirke afvist deres ansøgning om arbejdsvisum," siger Camilla Laudrup.

Mellemfolkeligt Samvirke har efterfølgende været i kontakt med den indiske ambassade, uden at det har ført til ændringer af deres procedurer eller nogen klar forklaring på den ændrede procedure.

"Sidste år rejste 52 frivillige med Mellemfolkeligt Samvirke til Indien. Men i 2012 er ingen frivillige udsendt til Indien," siger hun.