Nyheder

Vellønnede får mest ud af reform

Den nye skattereform giver flest penge til de danskere, der allerede har godt med plus på kontoen.

Således scorer de 10 procent af befolk-ningen, der tjener mest, 5400 kroner om året på reformen. Det er næsten tre gange så meget som de 1960 kroner, dan-skerne i gennemsnit får ud af reform-en, skriver Jyllands-Posten.

Tallene kommer fra Skatteministeriet og viser for første gang reformens sam-lede konsekvenser for gennemsnitsdan-skerne i modsætning til de udvalgte regneeksempler, regeringen fremlagde.

Og tallene møder stor kritik fra de partier, der står uden for aftalen.

"Uligheden bliver nu ekstra stor under en socialdemokratisk regering, som har lovet alt muligt andet. Det er da besynderligt," siger Dansk Folkepartis formand, Pia Kjærsgaard.

Enhedslistens finansordfører Frank Aaen stemmer i.

"Dette viser, at al deres snak, om at det er en reform til fordel for de hårdtarbejdende med lav indkomst, ikke har noget på sig. Det her er en reform for dem med de højeste indkomster," siger Frank Aaen.

S: Skattereform kan stadig forsvares

Da skatteaftalen blev indgået, fremhævede regeringspartierne ellers gentagne gange, at der nu skulle skattepolitik til fordel for de lave indkomster.

Og Socialdemokraternes finansordfører John Dyrby Paulsen mener da også, at aftalen trods de store forskelle på rig og fattig fortsat kan forsvares.

"Det havde været bedre med en mere lige profil. Men det er svært, når vi også er gået efter en arbejdsudbudseffekt. Den får man bedst med lettelser i topskatten," siger han til Jyllands-Posten og tilføjer:

"Og jeg tror godt, at man i lav- og mellemgrupperne alligevel kan glæde sig over den lettelse, man får. De grupper har ikke fået særlig meget i tidligere skattereformer."