Nyheder

Politikere tvinges hjem fra ferie

Politikerne får ikke helt så lang sommerferie fra folketingssalen på Christiansborg, som de oprindelig havde udsigt til. Den nye skattereform tvinger dem på arbejde før tid.

Officielt går det nye folketingsår først i gang den 2. oktober, men politikerne må afbryde deres sommerferie for at vedtage skatte-reformens mange lovforslag ved tredje-behandlingen allerede d. 13. september.

Årsagen er, at Skat skal have tid til at udforme de nye skattekort, som gælder fra 1. januar 2013.

Førstebehandling i august

Det betyder, at lovforslagene senest skal vedtages lørdag 15. september, for at Skat kan nå arbejdet med de nye skattekort, fortæller Folketingets lovsekretariat.

Og faktisk skal politikerne allerede i arbejdstøjet den 20. august, hvor Folketinget førstebehandler skattereformen, mens der er andenbehandling 10. september.

Lovforslagene sendes i høring i begyndelsen af juli med frist til at svare inden 30. juli og fremsættes derpå den 14. august.

Skattereformen hæver topskattegrænsen fra knap 410.000 kroner til 467.000 kroner i 2022 og øger beskæftigelsesfradraget fra 17.900 kroner til 34.100 kroner ligeledes i 2022.

Langsommere regulering

Samtidig beskattes kapitalpensioner ved indbetalingen i stedet for som i dag med 40 procent ved udbetalingen. I 2013 får ejere af kapitalpension tilbudt en rabat, så de kun beskattes med 37,3 procent, hvis de lader deres kapitalpension beskatte næste år.

Den fremrykkede skat på kapitalpensioner skaffer næste år knap 10,5 milliarder kroner i engangsindtægt. Det finansierer, at skatteyderne allerede fra næste år får to tredjedele af lettelserne i topskatten samt det større beskæftigelsesfradrag.

Samtidig skaffer skattereformen tre milliarder kroner, fordi folkepension, efterløn, dagpenge og andre offentlige overførsler fra 2016 reguleres langsommere end nu. Fremover stiger overførslerne i takt med priserne i stedet for at følge lønningerne.

Inden anden- og tredjebehandlingen af skattereformen skal Folketinget allerede 6. september førstebehandle finanslovforslaget for lønningerne.