Nyheder

Vælgerne flygter fra S og SF

Vælgerne flygter fra regeringspartier-ne SF og Socialdemokraterne efter fre-dagens indgåelse af den omdiskuterede skattereform med Venstre og Konservative.

Det viser den nyeste meningsmåling, som analyseinstituttet Voxmeter har lavet for Ritzau.

Hvis der var valg i dag ville Socialde-mokraterne blot få opbakning fra 15,9 procent af vælgerne, hvilket er den laveste tilslutning nogensinde for partiet. SF ville gå tilbage til 5,4 procent.

Taburetten er i fare

Ved valget sidste år fik Socialdemokraterne tilslutning fra 24,8 procent af vælgerne, mens 9,2 procent af stemmerne faldt på SF.

Sådan fordeler stemmerne sig på partierne (tal i parentes er stemmefordelingen ved folketingsvalget 15. september 2011):

Socialdemokraterne:28 mandater, svarende til 15,9 procent (24,8 procent)

SF:9 mandater, svarende til 5,4 procent (9,2)

De Radikale:16 mandater, svarende til 9,3 procent (9,5)

Enhedslisten:22 mandater, svarende til 12,3 procent (6,7)

Venstre:62 mandater, svarende til 34,9 procent (26,7)

De Konservative:8 mandater, svarende til 4,3 procent (4,9)

Dansk Folkeparti:24 mandater, svarende til 13,3 procent (12,3)

Liberal Alliance:6 mandater, svarende til 3,6 procent (5,0)

Kristendemokraterne:0 mandater, svarende til 0,8 procent (0,8)

Øvrige:0 mandater, svarende til 0 procent

Rød blok står til at få 75 mandater og blå blok til 100.

Ud over de danske mandater er der fire nordatlantiske mandater - to fra Grønland og to fra Færøerne - der i dag fordeler sig med tre til rød blok og et til blå blok.

For begge partier er det også en tilbagegang siden seneste måling 18. juni - tilbagegangen er på henholdsvis 0,6 procentpoint (SF) og 1,1 procentpoint (S).

Hvis vælgerne blev sendt til stemmeurnerne i dag vil Socialdemokraterne få 28 mandater mod 44 ved valget. SF vil mønstre ni mandater mod de 16, som partiet satte sig på ved valget sidste år.

Enhedslisten stormer frem

En smule af det tabte ville går til det tredje regeringsparti Radikale Venstre. Siden seneste måling er partiet gået frem med 0,7 procentpoint, og med opbakning fra 9,3 procent af vælgerne nærmer partiet sig valgets 9,5 procent store tilslutning

Vælgerne har dog især bevæget sig mod Enhedslisten. Partiet står til at få en fremgang siden valget på 5,6 procentpoint.

Enhedslisten ville få 12,3 procent af stemmerne, hvis der var valg i dag, og det er en fremgang på 2,5 procentpoint siden seneste måling.

Hvis vælgerne blev bedt om at sætte kryds på stemmesedlen i dag, ville Enhedslisten med 22 mandater blive Folketingets fjerdestørste kun overgået af Dansk Folkeparti (24), Socialdemokraterne (28) og Venstre (62).

Venstre går en smule tilbage siden seneste måling, men partiet står stadig til en massiv fremgang siden valget. Venstre står til at få 34,9 procent af stemmerne mod 26,7 ved valget.

Målingen er gennemført fra 22. juni til 26 juni og baserer sig på telefoninterview med 1011 personer over 18 år. Den maksimale usikkerhed på tallene i målingen er 2,9 procent.