Nyheder

Rød skatteplan bedre for 2020-plan

Med skatteforliget med Venstre og Konservative vil regeringen have 1,8 mia. kr. mindre til rådighed i 2020, end hvis den havde holdt fast i den forligsskitse, som regeringen havde forhandlet sig frem til med Enhedslis-ten.

Det viser en gennemgang af de to forskellige skatteaftaler, skriver Dagbladet Information.

"Der havde været større råderum for regeringen i dens 2020-plan, hvis den havde fulgt skitsen med Enhedslisten. Nu har man valgt at bruge skatteafta-len til at give egentlige skattelet-telser," siger Bo Sandemann Rasmussen, økonomiprofessor ved Aarhus Universitet.

Han fortsætter:

"Det betyder, at skattereformen i stedet for at give et bidrag til 2020-planen nu giver et minus, og det minus kunne have været mindre med den røde plan."

Der mangler en milliard kroner

Årsagen til det større økonomiske råderum i 2020 ved den røde skatteplan er især, at den ikke bruger 2,7 mia. kr., som skulle findes ved besparelser i forsvaret.

Det indgåede forlig med V og K giver et bidrag på 2,7 milliarder kroner til regeringens 2020-plan, men parterne tager samtidig det samme beløb fra forsvarsbesparelserne og en milliard kroner fra bidraget til EU fra 2020-planens råderum og bruger dem på skattelettelser.

Derfor mangler der i alt en milliard kroner i regeringens 2020-plan efter forliget.

Skitsen, som regeringen havde forhandlet sig frem til med Enhedslisten, ville derimod give et positivt bidrag på 0,8 milliarder kroner.

Afspejler Venstre og Konservatives pris

Skitsen bidrager kun med 1,8 milliarder kroner i 2020-planen, men den tager kun den ene milliard kroner fra EU-bidraget, og således er forskellen i 2020 mellem de to planer 1,8 milliarder kroner.

"Det afspejler den pris, som Venstre og Konservative har taget for at indgå i forliget. De er mere interesserede i skattelettelser end i regeringens 2020-plan," siger Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.