Ombudsmand: Sass blev behandlet dårligt

Det er meget tvivlsomt, om det er i orden, at socialdemokraternes gruppe-formand Henrik Sass Larsen har fået mundkurv på i sagen om, hvorfor han ikke kunne sikkerhedsgodkendes som minister.

Ombudsmanden sår nu tvivl om, hvorvidt Henrik Sass Larsen overhovedet er underlagt en gyldig tavshedspligt i sin sagen, fordi pålægget kun er givet mundtligt.

"Det må anses for særdeles tvivlsomt, om pålægget under disse omstændigheder kan håndhæves over for Henrik Sass Larsen (anses for gyldigt)", skriver ombudsmanden, der udtaler alvorlig kritik af Statsministeriet og Justitsministeriet i sagen.

"Også Henrik Sass Larsen har naturligvis krav på, at myndighederne følger almindelige spilleregler og sikrer klarhed om den enkeltes retsstilling. Det er ikke sket i denne sag," skriver Jørgen Steen Sørensen.

Myndigheder skal genoverveje mundkurv

Den 28. september 2011 var Henrik Sass Larsen til møde i Statsministeriet, hvor han fik at vide af Stats- og Justitsministeriets departementschefer, at han ikke kunne sikkerhedsgodkendes.

Sass Larsen blev vist et notat med PET's begrundelse for beslutningen og blev samtidig pålagt tavshedspligt. Men det skete kun mundtligt.

Ombudsmanden beder nu myndighederne om at genoverveje tavshedspligten.

"Statsministeriet og Justitsministeriet bør nu forklare Henrik Sass Larsen, om de stadig mener, at tavshedspålægget er gyldigt," siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, og fortsætter:

"Overtræder en borger et tavshedspålæg, kan det straffes med fængsel i op til to år. Derfor er det afgørende, at borgeren ikke er i tvivl om pålæggets eksistens og om dets præcise indhold og rækkevidde."

"Det kan kun sikres ved, at pålægget bliver givet skriftligt, for ellers kan der let opstå tvivl om, hvad der må siges og ikke siges," fastslår ombudsmanden.

Kritiserer afslag til Sass

En uge efter mødet bad Sass Larsen Justitsministeriet om en kopi af det notat, han tidligere var blevet vist, men ministeriet afslog hans anmodning. Det kritiserer ombudsmanden også:

"Den begrundelse for afslaget på aktindsigt, som Justitsministeriet gav Henrik Sass Larsen, var ikke i overensstemmelse med forvaltningslovens krav," konkluderer ombudsmanden.

Han mener, at Sass Larsen havde krav på en forklaring på, hvorfor han ikke kunne få en kopi af notatet, når han få dage tidligere havde fået lov at se det igennem.

Henrik Sass Larsen har selv presset på for at komme af med tavshedspligten, så baggrunden for PET's beslutning kan komme frem i lyset. Og han vil nu søge at få sagen genoptaget.