Helt forskellige forventninger til rejsefradrag

Byggeriets organisationer er lodret uenige om skattereformens ændringer i rejsefradraget for håndværkere og bygningsarbejdere.

Ændringerne skal begrænse antallet af udenlandske arbejdere på danske byggepladser.

I Håndværksrådet byder man ændringerne velkommen:

"Nu bliver der mere klarhed over prisen," siger Frank Korsholm, der er afdelingschef i Håndværksrådet til epn.dk.

I Dansk Byggeri er man til gengæld lodret imod de nye regler:

"Vi forventer faktisk flere udlændinge på byggepladserne med de nye regler," siger erhvervspolitisk chef Torben Liborius i Dansk Byggeri.

Skattereformen halverer det årlige rejsefradrag for håndværkere fra 50.000 kroner til 25.000 kroner. Det skal gøre det mindre attraktivt for udenlandske bygningsarbejdere - først og fremmest håndværkere fra østlande - at arbejde i Danmark.

Men regelændringen gælder også for danske håndværkere - for eksempel de mange håndværkere fra provinsen, der arbejder på byggeprojekter i København fra mandag til fredag. Det vil også blive mindre attraktivt.

Det er positivt, mener Håndværksrådet, fordi det vil skabe rene linjer:

"Fradraget har været brugt som et element, når man forhandlede kontrakter. Staten har fungeret som mellemhandler mellem håndværkerne og arbejdsgiverne, og det kan ikke være meningen," siger Frank Korsholm til epn.dk.

Dansk Byggeri mener tværtimod, at det vil virke stik mod hensigten:

"Jyske virksomheder får meget svært ved at motivere deres ansatte til at rejse til Sjælland. Men for polakker og andre vil der stadig være et godt incitament til at tage arbejde i Danmark på grund af de højere lønninger, så vi forventer faktisk, at resultatet vil være flere udlændinge på byggepladserne end i dag," har Torben Liborius fra Dansk Byggeri tidligere sagt til epn.dk.