Nyheder

Alvorlig kritik af ministerier i Sass-sag

Folketingets ombudsmand har i en pressemeddelelse rettet en "alvorlig kritik" mod Statsministeriets og Justitsministeriets behandling af Henrik Sass Larsen (S).

Ombudsmanden sår tvivl om, Henrik Sass Larsen er underlagt en gyldig tavshedspligt i sin sag om sikkerhedsgodkendelse.

Ifølge ombudsmanden blev tavshedspålægget kun givet mundtligt og ikke skriftligt. Da strafferammen er meget høj for at bryde et tavshedspålæg, er det "meget kritisabelt", at Sass Larsen ikke fik pålægget på skrift.

Myndighederne begik derfor meget væsentlige fejl, konkluderer Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen:

"Henrik Sass Larsen har naturligvis krav på, at myndighederne følger almindelige spilleregler og sikrer klarhed om den enkeltes retsstilling. Det er ikke sket i denne sag."

Kunne ikke blive finansminister

Ud over at kritisere Statsministeriets og Justitsministeriets procedure og behandling af Sass Larsen, foreslår Folketingets Ombudsmand, at ministerierne revurderer behovet for et fortsat tavshedspålæg.

Ombudsmanden "accepterer, at forvaltningslovens betingelser for at give Henrik Sass Larsen et tavshedspålæg var opfyldt", men dog "giver udtryk for en vis tvivl på dette punkt"

I september blev Henrik Sass Larsen ikke sikkerhedsgodkendt og kunne derfor ikke blive finansminister, en post han ellers efter valget var favorit til at betræde.

Angiveligt mente PET, at kontakten med rockermiljøet var for stor.

PET pålagde Sass Larsen tavshedspligt i sagen.

Sass Larsen klagede siden til Folketingets Ombudsmand, idet han gerne ville udtale sig og komme med sin version af sagen.

I maj måned blev Henrik Sass Larsen udnævnt som formand for den socialdemokratiske folketingsgruppe