Afsløring: Her er PET-notatet om Sass Larsen

Her er det omdiskuterede notat fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) om Henrik Sass Larsen (S). Dele af notatet er blevet overstreget i forbindelsen med udleveringen af PET-notatet fra Justitsministeriet til Henrik Sass Larsen:

Notatet er dateret 16. august 2011.

Der stĂĄr:

I forbindelse med skyderi i bandekonflikten mellem rockergruppen Bandidos og Black Cobra (...) blev der etableret aflytning af ledende medlem i Bandidos Coast Town (...) og prospect i Bandidos Coast Town (...)

Efter aflytningernes iværksættelse fremgik det hurtigt og meget tydeligt, at (...) havde hyppig og løbende kontakt med (...) Det fremgik ligeledes at MF Henrik Sass Larsen var vidende om denne kontakt og Henrik Sass Larsen har i mindst et tilfælde benyttet sig af (...) position som ledende rockermedlem, idet (...) har ageret "bodyguard" for (...) og Henrik Sass Larsen ved en episode i Hugo's Vinkælder i Køge.

Episoden fandt sted 20. maj 2011 på Hugo's Vinkælder i Køge klokken. Kl. 22.42 ringede (...) til (...) bad (...) om at komme til Hugo's Vinkælder, idet (...) og Henrik Sass Larsen følte sig truet af (...) indvilligede i at komme til stedet.

Uddrag af samtalen mellem (...) og (...) var som følger:

X: Hvor er du henne nu?

Y: Jeg er hjemme. Hvad nu?

X: Kan du ikke æh, kan du ikke lige komme ned i Hugo's Vinkælder?

Y: I Hugo's Vinkælder?

X: Ja, lige ude foran.

Y: Hvad der?

X: Jamen, fordi jeg sidder herude sammen med Henrik Sass og drikker noget øl, og så kommer (...) med en hel masse folk, så går de ned (fon), og så tror de, de kan true os til at gå herfra.

Y: NĂĄh for helvede

X: Vi sidder bare stille og roligt og kigger, vi skal ikke gøre noget, du skal bare sidde og snakke med os.

Y: Jamen, er de dernede nu?

X: Ja ja

Y: Okay, jamen jeg kommer lige sĂĄ.

Den 21. maj 2011 klokken 08.10 ringede (...) til (...) og fortalte, at han måtte ud og være bodyguard for Henrik Sass Larsen og (...) havde ringet efter (...) idet de var blevet truet af (...) havde efterfølgende haft en diskussion med (...) havde bedt ham lade (...) og Henrik Sass Larsen være i fred.

KLIK HER OG SE HELE SASS NOTATET

Det er politiets opfattelse, at samtalen mellem (...) og (...) bekræfter, at der havde fundet en episode sted på Hugo's Vinkælder, og (...) og Henrik Sass Larsen havde benyttet sig af (...) position som ledende Bandidos-medlem.

Senere 21. maj 2011 sendte (...) en SMS til Henrik Sass Larsen:

Citat: "Hej Sass ... Talte med (...) Bad ham lukke røven ... De skal bare skrubbe af. Husk Sass. Vi er de stærkeste".

Den 23. maj 2011 klokken 22.22 sendte Henrik Sass Larsen en SMS til (...):

Citat: "Hey. Skal hilse fra (...) Vi sidder i Køge og nyder det. Alt godt. Sass"

(...) svarede kort efter SMS'en med følgende SMS:

Citat: "Hej Sass. He he. Jeg ved det ... De skal bare slappe af dem der. Hils (...) Vi ses."

Det er politiets opfattelse ud fra ovenstående SMS-korrespondance mellem (...) og Henrik Sass Larsen, at (...) har ageret bodyguard for Henrik Sass Larsen og udøvelsen øjensynligt havde effekt, idet Henrik Sass Larsen og (...) kunne sidde i fred et par dage efter episoden på Hugo's Vinkælder.

Ud fra aflytningerne kan det konkluderes, at (...) i væsentlig grad plejer omgang med ledende medlem i Bandidos Coast Town (...) De mødes jævnligt og har ofte telefonisk kontakt. Kontakten mellem (...) og (...) bærer præg af venskabelig karakter samtidig med, at (...) benytter sig af (...) position i bandemiljøet.

I flere tilfælde kommer (...) med råd og dåd i forbindelse med en forældremyndighedssag (...) og dermed har de et godt kendskab til hinandens familiære forhold.

Med hensyn til Henrik Sass Larsen så kan det ud fra aflytningerne konkluderes, at (...) og Henrik Sass Larsen ofte plejer omgang, og de to går i byen sammen, blandt andet i Køge. Ud fra samtalerne fremgår det, at Henrik Sass Larsen har et særdeles godt kendskab til (...) forbindelse til (...), og Henrik Sass Larsen har i mindst et tilfælde benyttet sig af (...) position som ledende bandemedlem, idet (...) har ageret vagt/bodyguard.

Den 12. juli 2011 blev der foretaget observation mod (...) I løbet af den 120711 kørte (...) til diverse steder i Køge. Klokken 20.06 parkerede (...) på p-pladsen ved Ivar Huitfeldts Vej 18-20 i Køge. (...) gik i retning mod Brogade, hvor han efterfølgende forsvandt for observationen.

Observationen undersøgte de to nærliggende restauranter "Christians Minde" og "Café Kant" og fandt ikke (...) På "Café Kant" blev Henrik Sass Larsen dog set i selskab med, en for observationen, ukendt mandsperson.

Det kan ikke udelukkes, at (...), i det tidsrum observationen var på "Café Kant", befandt sig i baglokalet og efterfølgende har mødtes med Henrik Sass Larsen.