Nyheder

Forskelle på en rød og en blå skatteaftale

Der er tydelige forskelle på den røde skatteaftale, som regeringen ifølge Enhedslisten var klar til at præsentere og så den blå aftale, som det endte med at blive.

Enhedslisten fastholder, at der lå en rød skatteaftale, som var klar til at blive offentliggjort.

- I den røde aftale var der lagt op til skattelettelser på i alt 11,5 mia. kr.

I den blå aftale er der skattelettelser for 14 mia. kr.

- I den røde aftale blev topskattegrænsen øget med 45.900 kr. til 455.000 kr.

I den blå aftale øges den med 57.900 kr. til 467.000 kr.

- Den røde aftale ville hæve beskæftigelsesfradraget med 9,74 procent.

Med en blå aftale ender beskæftigelsesfradraget på 10,65 procent.

- Arbejdsudbuddet ville blive øget med 9.300 personer i den røde plan.

Det tal bliver nu 15.000 i den blå aftale.

- Endelig ville overførselsindkomsterne til blandt andet førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere stige i samme takt som hidtil i den røde plan.

I den blå aftale stiger overførselsindkomsterne med 5,1 procent mindre end planlagt.