Nyheder

Se, hvad EL og regeringen var nået frem til

Hermed uddrag af, hvad regeringen og Enhedslisten nåede frem til, inden S-R-SF indgik skatteforlig med V og K.

Enhedslistens folketingsgruppe nikkede på et gruppemøde fredag formiddag ja til en aftale med regeringen om en skattereform, der var socialt afbalanceret - og samtidig sikrede store skattelettelser og øget arbejdsudbud, som regeringen ønskede.

Sådan lyder det fra Enhedslisten dagen derpå, at S-R-SF-regeringen i stedet indgik en skatteaftale med Venstre og De Konservative.

Men inden da var støttepartiet, som nu i vrede har meldt sig under oppositionens faner, efter eget udsagn nået frem til følgende med regeringen:

Aftalen ville ifølge regeringens beregninger betyde, at arbejdsudbuddet ville vokse med 9300 personer. Det finanspolitiske råderum ville øges med 1,8 milliarder kroner, som skulle bruges til velfærd.

Regeringen havde ifølge Enhedslisten accepteret, at:

* Fjerne nedreguleringen af overførslerne for tre milliarder kroner. Det ville have sikret, at syge og mennesker med handicap samt ledige ikke bliver hægtet af samfundets økonomiske udvikling.

* Fjerne beskæringen af folkepensionens grundbeløb, der også rammer folkepensionister med helt almindelige supplerende pensionsindtægter.

* Fjerne de planlagte fedt- og sukkerafgifter.

Samtidig indeholdt aftalen en række forbedringer set med EL's øjne:

* Forøget ældrecheck.

* En ledighedspakke til 1,2 milliarder kroner med blandt andet mere uddannelse til unge ledige og bedre muligheder for seniorjob til ældre ledige, der bliver ramt af efterlønsforringelserne.

* Mulighed for frivillig overgang til den nye førtidspension for pensionister på den gamle ordning.

Aftalen ville samtidig sikre skattelettelser:

* Øget beskæftigelsesfradrag til 9,74 procent samt øget loft til 34.100 kroner.

* Øget topskattegrænse til 455.000 kroner.

* Øget beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere.

(Kilde: Enhedslisten)