Nyheder

Scorer du 12.000 kroner på skatteaftalen?

Der er penge at hente for ganske mange danskere i den skatteaftale, som regeringen blev enig med Venstre og Konservative om fredag aften. Der vil dog være stor forskel på, hvor meget man får ud af aftalen, fortæller Richardt Tabori Kraft, skatteekspert fra revisionsfirmaet Deloitte til Ritzau.

I bedste fald vil man kunne slippe cirka 12.000 kroner billigere i skat om året. Beløbet kan blive endnu højere, hvis man er enlig forsørger.

* Det kræver, at du skal have fornøjelse af både det forhøjede beskæftigelsesfradrag og den forhøjede topskattegrænse for at få mest ud af skatteplanen.

* Personer i arbejde og med løn under den nuværende topskattegrænse får kun glæde af beskæftigelsesfradraget. Men det giver dog stadigvæk flere penge på bankkontoen hver måned.

* Personer med en indkomst på over 1,5 millioner kroner, og som har mange børn vinder ikke på skatteplanen. Tværtimod. For på et tidspunkt bliver fordelen af det ændrede beskæftigelsesfradrag ædt op af reduktionen i børnepenge.

* Folk uden for arbejdsmarkedet vil bliver ramt i mindre grad ved, at overførselsindkomsterne får en mindre prisregulering over en årrække.

* Folkepensionisterne fredes. Mange pensionister undgår tilmed at skulle betale topskat som hidtil.

Reformaftalen tager udgangspunkt i regeringens udspil "Danmark i arbejde - Skattereform" fra maj 2012. Det indebærer en markant nedsættelse af skatten på arbejde med i alt godt 14 mia. kr. frem mod 2022. Den samlede skattenedsættelse (skattesænkninger minus skattestigninger) er på ca. 7 mia. kr. De væsentligste skattenedsættelser består af:

En forhøjelse af topskattegrænsen med 57.900 kr. til 467.000 kr., når den er fuldt indfaset i 2022. Det svarer til, at årsindkomster op til 507.600 kr. (før AM-bidrag) vil være fritaget fra topskat (2013-niveau).

- Beskæftigelsesfradraget forhøjes fra de nuværende 5,6 pct. til 10,65 pct. i 2022, og det maksimale beskæftigelsesfradrag øges fra 17.900 kr. til 34.100 kr. i 2022.

- Der indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere ud over det almindelige beskæftigelsesfradrag. Det ekstra beskæftigelsesfradrag udgør fuldt indfaset 6,25 pct. og det maksimale ekstra fradrag udgør 20.000 kr.

- Den såkaldte "iværksætterskat" fra 2009 på selskabers kursgevinster på unoterede porteføljeaktier ophæves. Det finansieres ved forøget lønsumsafgift i den finansielle sektor.

Parterne er enige om følgende justeringer i forhold regeringens udspil fra maj 2012:

- Nedsættelsen af rentefradraget for store renteudgifter udgår. Parterne er i den forbindelse enige om, at ejendomsværdiskatten og skatteværdien af rentefradraget fastholdes svarende til gældende lovgivning frem til 2020.

- Omlægningen fra folkepensionens grundbeløb til pensionstillæg udgår.

- Overførselsindkomster mindrereguleres med 5,1 pct. som i udspillet, men reguleringen flyttes til perioden 2016-2023.

- Folkepensionister får samme forøgelse af topskattegrænsen som andre skattepligtige.

- Besparelser mv. på 2,7 mia. kr. (forsvar) og 1 mia. kr. (EU-bidrag) inddrages som en del af finansieringen af aftalen.

Kilder: Finansministeriet, Ritzau, Danske Bank.