Nyheder

FOA: Usympatisk og trist aftale

Fagforbundet FOA, der organiserer cirka 200.000 ansatte i primært kommuner og regioner, regner med, at kun 5 procent af medlemmerne vil få gavn af den aftale om skat, som regeringen fredag aften indgik med Venstre og Konservative.

FOA's formand, Dennis Kristensen, er grundlæggende glad for, at der også er tale om skattelettelser for de lavestlønnede og et højere beskæftigelsesfradrag, men han er bange for, at prisen bliver alt, alt for høj for de svageste grupper i samfundet.

"For de FOA-medlemmer, som i de kommende år bliver ledige, fordi det offentlige skærer ned, vil blive straffet med den lavere regulering af overførselsindkomsterne, der kommer i fremtiden. Det er grundlæggende usympatisk og trist," siger Dennis Kristensen.

Han kalder aftalen for en "omvendt Robin Hood-model", hvor man i stedet for at tage fra de rige og give til de fattige, nu tager fra de svageste grupper for at finansiere de mest velstillede.

"Når man tager fra folk på overførselsindkomster for at skabe skattelettelser for dem med højere indkomster, laver man en omvendt Robin Hood. Og det bryder vi os ikke om," siger Dennis Kristensen.

Dennis Kristensen erkender betydningen af, at der skal skabes incitament til at arbejde. Det skal kunne betale sig.

Men det er ifølge Dennis Kristensen ikke det samme som at sige, at man skal straffes for ikke at arbejde, som aftalen ifølge ham lægger op til.

Han mener, at man skaber et arbejdende a-hold i Danmark og et b-hold, som består af dem, som ikke har arbejde.

"At honorere de personer, som er i arbejde er korrekt. Men det er ikke det samme, som at man skal straffe dem, som uforskyldt lander uden for arbejdsmarkedet, og som hellere ville arbejde," siger han.

Mens LO-formand Harald Børsting udtrykker sig i positive vendinger over aftalen og ser fornyede muligheder for at genstarte de kuldsejlede trepartsforhandlinger, så er Dennis Kristensen mere skeptisk.

Han er overrasket over Børstings melding. Men han synes, det vil være godt, hvis man kan komme i gang igen.

"Vi er mange, der var overraskede over, at finansministeren så umotiveret trak stikket på forhandlingerne. Men de kan kun indledes igen, hvis regeringen indser, at indragelse af ferie og helligdage er en død sild."

Som vi hele tiden har sagt, vil vi dog gerne være med til at skaffe flere arbejdstimer, hvis der bliver behov for dem i fremtiden. Men vi vil ikke være med til at øge arbejdstiden nu, for det vil skubbe flere ud i arbejdsløshed på et forkert tidspunkt.