Nyheder

Somaliere strømmer til Danmark

Asylansøgere fra det krigshærgede Somalia har igen fået mod på at søge opholdstilladelse i Danmark, skriver Politiken torsdag.

Siden årsskiftet er der kommet knap 400 ansøgere til landet mod 109 i hele 2011, viser tal fra Nationalt Udlændingecenter under Rigspolitiet.

Forklaringen er en principiel dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som Danmark har valgt at følge, og som betyder, at der nu generelt bliver givet asyl til gruppen af afrikanere.

Somalia er for farlig

Ifølge domstolen er volden i Somalias hovedstad, Mogadishu, for alvorlig til, at man kan sende asylansøgere tilbage, og det samme gælder de områder af landet, hvor terrorgruppen al-Shabaab har kontrollen.

På den baggrund har Flygtningenævnet besluttet at stille behandlingen af somaliske asylansøgninger i bero og sende sagerne tilbage til Udlændingestyrelsen, der er første instans, når nogen søger asyl i Danmark, skriver Politiken.

Udlændingestyrelsen har herefter genoptaget de sager, hvor somaliere allerede har fået afslag på asyl og stod til udvisning.

171 sager har ført til asyl

I de første fire måneder af 2012 har myndigheden givet asyl i 171 sager, mens kun et mindre antal somaliere ikke kan få opholdstilladelse på grund af kriminalitet, oplyser kontorchef i Udlændingestyrelsen Jakob Dam Glynstrup til Politiken.

Foreløbig er der derfor ikke udsigt til, at asylmyndighederne ændrer praksis, før forholdene i Somalia bliver bedre. Indtil da får somaliske asylansøgere som altovervejende hovedregel opholdstilladelse i Danmark.

Somalierne har overhalet afghanere, syrere og iranerne som den største gruppe af asylansøgere, og hvis udviklingen fortsætter resten af året, ender tallet på omkring 800 somaliske ansøgere, siger Claus Birkelyng, vicepolitiinspektør i Center Sandholm.