Nyheder

Kaninø oversvømmet af kaniner

Endelave er kendt for sine mange kaniner, men selv på Endelave kan der blive for mange kaniner.

For tre år siden havde en kaninpest næsten udryddet kaninerne på Endelave, og bestanden var nede på nogle få hundrede stykker.

Nu er det helt anderledes. Nu er der så mange kaniner, at de er blevet en plage for øen.

Benny Rasmussen er formand for Endelave Jagtforening, og han vurderer, at der nu er mellem 10.000 og 15.000 kaniner:

"Det er ikke godt for landmændene. Kaninerne spiser kornet. Det er store arealer, der er blevet gnavet ned," siger Benny Rasmussen.

Kaniner har spredt sig over hele øen

Tidligere holdt kaninerne især til på den vestlige del af øen, men nu har de spredt sig over hele øen.

"Vi skal have antallet af kaniner ned. Ellers risikerer vi bare, at de igen bliver ramt af kaninpesten," siger Benny Rasmussen, der ser frem til, at jagtsæsonen begynder.

Jægerne på Endelave må skyde kaniner fra 1. september og til 1. februar.

Men Benny Rasmussen forventer ikke, at jægerne kan få skudt det antal kaniner, der er nødvendigt for at få bestanden ned på et acceptabelt niveau.