Nyheder

Vindmøller trues af langsomt elnet

Planerne om at tidoble elproduktionen fra havvind i Europa i løbet af de næste otte år trues af, at det overord-nede elnet ikke bliver udvidet hurtigt nok. Det skriver Politiken onsdag.

Tidoblingen er en aftale mellem EU's medlemslande. Aftalen skal sikre, at 20 pro-cent af energiforsyningen i 2020 kom-mer fra vedvarende energi. Der er mas-ser af projekter for udbyg-ning af el-nettet på tegnebrættet, men en tredje-del af dem er stærkt forsink-ede. Især Tyskland, der i kraft af sin belig-genhed og størrelse er helt cen-tralt for målet, har problemer med at følge med.

- Det vil smadre økonomien i havmølleparkerne, hvis de ikke kan komme af med strømmen til det tyske net, siger Christian Kjær, direktør i den europæiske vindenergisammenslutning, EWEA, til Politiken.

Det kan også berøre danske virksomheder som Dong Energy, der er ved at opføre én havmøllepark i tysk farvand, og som har rettigheder til at udvikle endnu to tyske havmølleparker i de kommende år.

- Der er ingen tvivl om, at sikring af nettilslutning er en væsentlig faktor for, om der vil blive truffet endelig investeringsbeslutning vedrørende opførelsen af disse projekter, skriver vicedirektør i Dong Windpower Christina Grumstrup Sørensen.

Christian Kjær peger på alternative muligheder som at slutte tyske havmøller til andre elnet, for eksempel i forbindelse med britiske og danske havmølleparker. Det vil imidlertid forsinke udbygningen, så man ikke når tidoblingen inden 2020.

Strømproduktionen fra vindmøller varierer kraftigt, alt efter hvor meget vinden blæser. Strømmen kan ikke umiddelbart opmagasineres. Økonomien i vindmøller afhænger derfor af, at strømmen kan afsættes med det samme, skriver Politiken.

EU-Kommissionen er bekymret over det manglende tempo i udbygningen. Det kan tage op til ti år at få de nødvendige tilladelser igennem, og kommissionen har derfor fremsat et forslag, som skal sætte mere skub i de projekter, der er af europæisk betydning.

/ritzau/