Nyheder

Indhug i børnechecken er ren symbolpolitik

Regeringen er ængstelig for, at skatteudspillet, som præsenteres tirsdag, vil fremstå som juleaften for landets rigeste.

Sådan lyder vurderingen fra professor i samfundsøkonomi Jørn Henrik Petersen fra Syddansk Universitet.

"Derfor har man brug for noget, som trækker i modsatte retning. I dette tilfælde indhug i børnetilskudsordningen for de rigeste," siger han.

I udspillet lægger regeringen op til, at danske forældre, som tjener mere end 700.000 kroner om året, får bidt et stykke af børnechecken.

Eksempelvis får en familie med mere end 800.000 kroner om året barberet 2000 kroner af checken årligt.

Regringen spiller på signalværdien

Jørn Henrik Petersen anerkender, at det konkrete tiltag vil sende penge i statskassen, men han mener, at regeringen overvejende spiller på signalværdien i forslaget.

"Grænsen for udspillet er sat meget højt, og derfor bliver gevinsten beskeden set i det store hele. Det er klokkeklar symbolpolitik," siger han.

Ifølge en undersøgelse, som Ugebrevet A4 lavede i samarbejde med analyseinstituttet YouGov i januar, rammer skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) og regeringen hovedet på sømmet ved at skære i de bedst stilledes børnecheck.

Stort flertal ønsker ændringer i børnececken

Ifølge undersøgelsen mente blot 14 procent af danskerne, at børnechecken skal bestå i sin nuværende form, mens hele 71 procent svarede, at retten til checken bør afhænge af forældrenes indkomst.

Flere elementer af udspillet til en skattereform, der som nævnt præsenteres tirsdag, er allerede sluppet ud. Men ikke alt er bekræftet af regeringen.

Blandt andet ventes regeringen at foreslå en stigning i beskæftigelsesfradraget, en reduktion af boligejernes rentefradrag og at give virksomheder mulighed for at afskrive 115 procent på investeringer i produktionsudstyr 2012 og 2013 for at skabe flere job.

Regeringen fremlægger udspil til ny skattereform på tirsdag. Læs her hvad der er i spil:

* Boligejeres rentefradrag forringes. Regeringen vil sænke rentefradraget mere end allerede planlagt, så det i 2020 kommer ned på 20,4 procent.

* Beskæftigelsesfradraget øges. Danske skatteydere har et beskæftigelsesfradrag, hvis de er i arbejde og får løn. Fradraget hæves gradvist til 10,65 procent i 2020. Enlige forsørgere får det tredobbelte fradrag. Beskæftigelsesfradraget er i dag 4,4 procent dog højest 14.100 kroner om året.

* Grænsen for topskat hæves. Formålet er at sænke skatten på arbejde markant. Regeringen vil sandsynligvis lægge op til, at grænsens hæves fra 389.000 til 450.000 kroner.

* Børnechecken trappes gradvist ned for familier, der tjener mere end 700.000 kroner.

* Overførselsindkomster skal prisreguleres, så de i fremtiden reguleres efter prisudviklingen i samfundet og ikke som i dag efter lønudviklingen.

* Indsats mod østarbejdere. Skattesystemet favoriserer i dag underbetalt østeuropæisk arbejdskraft. Udspillet indeholder forslag til at halvere rejsefradraget i forbindelse med ansættelse af udlændinge fra 50.000 til 25.000 kroner.

* Højere skattefradrag for virksomheders investeringer. Virksomhederne skal have et højere skattefradrag for investeringer i resten af 2012 og 2013. Formålet er at skaffe flere arbejdspladser og kickstarte økonomien.