Nyheder

Store huslån bliver endnu dyrere

Regeringen vil sænke værdien af rentefradraget for boliglån helt ned til til 20 procent i år 2020.

Regeringen foreslår i det skatteudspil, som bliver fremlagt på tirsdag, at der fra 2017 til 2020 sker en yderligere reduktion af den skattemæssige værdi af store rentefradrag ud over den reduktion, som er vedtaget af den forrige regering.

Ritzau er i besiddelse af den del af udspillet, der handler om rentefradraget.

Udspillet lægger op til at fortsætte med at sænke værdien af rentefradraget frem til 2020, hvor det skal være nede på 20 procent.

Regeringen foreslår i udspillet, at skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst - altså når renteudgifter er større end renteindtægter - på over 50.000 kroner for enlige og 100.000 kroner for ægtepar skal reduceres yderligere.

Det skal ske med cirka en procentpoint årligt i 2017, 2018 og 2019 og cirka to procentpoint i 2020, så man ender på 20 procent.

Det betyder, at regeringen her ønsker at gå videre end den forrige regering, der med skattereformen i Forårspakke 2.0 vedtog at sænke værdien af rentefradraget gradvist med en procentpoint om året fra 33 til 25 procent fra 2012 til 2019.

Da ændringerne kun gælder for personer med store renteudgifter, vil det ifølge indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager (R) kun ramme én ud af 10 danske familier.

Og det bliver de bedst stillede - dem med de største boliglån, understreger hun over for DR Nyheder.

- Uanset hvad dit rentefradrag er, så påvirker det din økonomi, når renten stiger. Men det her handler om, at man selv betaler en lidt større del af sine renter og får en skattelettelse til gengæld, siger Margrethe Vestager til DR Nyheder.

Hvis det lykkes regeringen at få flertal for skattereformen, så vil der ikke blive skåret i husejernes rentefradrag før 2017.

Dermed er der ifølge regeringen ikke tale om noget løftebrud, selv om den tidligere har sagt, at boligejere ikke skal rammes af en skatteaftale.

- Det, der står i regeringsgrundlaget, er, at vi ændrer ikke skatterne i denne regeringsperiode, siger Margrethe Vestager.

Det er regeringens opfattelse, at den yderligere reduktion af værdien af rentefradraget kun vil påvirke boligpriserne marginalt.

/ritzau/