Nyheder

Indvandrere sætter gang i eksport

Det er ofte blevet fremhævet, at indvandrere belaster den danske statskasse. Men noget tyder på, at den udtalelse skal tages op til revision.

Indvandrerne bidrager nemlig med en hidtil overset gevinst: øget eksport, skriver Politiken mandag.

Et kandidatspeciale fra Aarhus Universitet har for første gang kortlagt indvandringens effekt på udenrigshandlen, og det konkluderer, at for hver 12.000 personer, som slår sig ned i Danmark, øges eksporten med over to milliarder kroner.

Det svarer til 166.000 kroner per indvandrer.

"De har et helt særligt kendskab til deres hjemmemarked. De kender markedsstrukturen, kulturen og faldgruberne," siger specialeforfatter Simon Weinberger.

Han oplyser, at de højtuddannede indvandrere har den største effekt på udenrigshandlen. Og det er endnu en god grund til at nuancere billedet af indvandrere i Danmark, siger han:

"Erhvervslivet efterlyser højtuddannede indvandrere til at udfylde specialiserede arbejdspladser. Men når vi har et billede af indvandrere som en omkostning for samfundet, er det sværere at få de højtuddannede ind."

"Hvis man kunne vende billedet af indvandrere på hovedet, ville det derfor have en dobbelteffekt," siger Simon Weinberger.

Bør fremme forskelle

Lektor Shahamak Rezaei fra Roskilde Universitet vurderer faktisk, at debatten om og håndteringen af indvandrere i Danmark indtil nu har forhindret et stort eksportpotentiale i at udfolde sig.

"Indvandrere er aldrig blevet opfattet som en potentiel økonomisk ressource i Danmark. Enten har man accepteret indvandring af næstekærlighed, eller også har man hentet gæstearbejdere, der skulle bidrage med noget snævert," siger han.

Migrationsforskeren mener, at dansk integrationspolitik burde fokusere mere på at fremme indvandrernes forskelle fra os frem for blindt at forsøge at fordanske dem.

"Hvis man laver initiativer, som fremmer idéen om potentialet i at være dansktyrker, kobler man sig som land tættere på Tyrkiets erhvervsinteresser. Gør man ikke det, får man bare endnu flere kioskejere og pizzabagere," siger Rezaei til Politiken.