Nyheder

Kræver forklaring om begravelse

Den nordjyske præst, der har afvist at begrave en homoseksuel, skal nu aflevere en skriftlig redegørelse.

Det oplyser biskop Henning Toft Bro fra Aalborg Stift til Ritzau. Han forventer inden for 14 dage at træffe en afgørelse om, hvorvidt der skal rejses en sag mod præsten.

"Det er en meget uheldig og beklagelig sag. Jeg tager den meget alvorligt og seriøst, og præsten skal nu redegøre for, hvad det her handler om. Derfor beder jeg ham i dag om en skriftlig redegørelse," siger han.

"Derefter vil jeg tage stilling til, hvad en eventuel sanktion kan blive," siger Henning Toft Bro.

Biskoppen har mulighed for at give præsten en advarsel, en irettesættelse, eller en bøde i omegnen af 1200 kroner. Skal der gives en større bøde eller en fyring, så går sagen videre til kirkeminister Manu Sareen (R).

"Jeg forventer at have en afgørelse klar inden for 14 dage," siger Henning Toft Bro.

Professor i kirkeret ved Roskilde Universitet (RUC) Lisbet Christoffersen, mener at hændelsen bør medføre en tjenstlig påtale.

"Det er forbudt. Det er det enkle svar. Der er ikke noget retligt grundlag for afvisningen og hans foresatte bør rejse en sag i forhold til ham," siger hun.

Sognepræsten har efterfølgende forklaret, at det var "en tanketorsk" i forlængelse af debatten om præsters fritagelse for vielse af homoseksuelle. Men præstens anger ændrer ikke ved lovbruddet, siger professoren.

"Angret. Det er ikke nok. Det er en tjenstlig fejl og der bør en tjenstlig påtale til. Jeg er dybt forarget," siger Lisbet Christoffersen.

"Han skal være glad, hvis han slipper med en påtale," siger hun.

Medlemmerne af den danske folkekirke har ifølge loven retskrav på at blive begravet i deres sogn - uden undtagelser, understreger Lisbet Christoffersen.

"Og præster i den danske folkekirke har pligt til at behandle deres medlemmer - og i øvrigt også behandle dem ordentligt," siger hun.

Derudover er præsterne begravelsesmyndighed over for alle danskere, forklarer hun. Uanset om de er medlemmer af folkekirken eller ej, og uanset om de muslimer eller homoseksuelle eller andet:

"Begravelsesmyndighed vil sige, at man skal tage stilling til, at vedkommende kan begraves og hvor henne. Og føre registreringer på det," forklarer hun.

Præster kan afvise begravelser af medlemmer uden for deres sogn, ligesom medlemmerne kan vælge at gå et andet sted hen end til deres egen lokale præst. Derudover er den eneste undtagelse, at præster kan undlade at vie fraskilte.

"Det er den eneste undtagelse, der er. Er man præst i folkekirken, er man præst for folkekirkens medlemmer," siger hun.