Nyheder

Uvist om bank-top må til lommerne

Selv om Finansiel Stabilitet nu kræver erstatning af den tidligere ledelse og bestyrelse i Amagerbanken, er det tvivlsomt, om sagen overhovedet vil føre til domfældelse, mener Caspar Rose, der er professor på Copenhagen Business School, CBS.

Han understreger, at den rapport, der danner grundlag for erstatningskravet, "ikke er uvildig, selv om den bliver fremlagt sådan".

"Det er ministeriet og Finansiel Stabilitet, der er ejet af staten, som får lavet den her rapport. Så den er ikke uafhængig. Det er et kvalificeret, grundigt og veludarbejdet partsindlæg," siger Caspar Rose.

Misser centrale pointer

Han hæfter sig blandt andet ved, at man i rapporten hverken inddrager Amagerbankens tidligere bestyrelsesformand eller direktør for at høre deres forklaringer.

"Det er tankevækkende, at man misser nogle centrale pointer, og det gør, at jeg er noget i tvivl om, hvorvidt det her kan føre til domfældelse," siger Caspar Rose og fortsætter:

"Også set i lyset af, at hidtidig praksis viser, at det er meget vanskeligt at få en ledelse dømt for erstatningsansvar i dansk ret."

Når det er sagt, understreger Caspar Rose, at sagen om Amagerbanken er "særdeles opsigtvækkende" og den første af sin slags herhjemme.

"Tidligere har vi haft sager, hvor nogle skuffede aktionærer er gået sammen i et gruppesøgsmål. Men her er det staten, der træder til," siger han og tilføjer:

"Og det stiller sagsøger langt bedre, end hvis de små aktionærer skulle løfte den opgave selv."

Får betydning i fremtiden

Uanset om retten idømmer Amagerbankens tidligere ledelse og bestyrelse et erstatningskrav eller ej, er Casper Rose sikker på, at det vil få betydning for fremtidige sager.

"Det er klart, at denne her sag vil danne præcedens. Hvis der sker domfældelse, kan man se, om der er grobund for, at man anlægger lignende sager fremover."