Nyheder

Amagerbanken: Ledelsen kan drages til ansvar

Heller ikke den eksterne revision har i alle tilfælde handlet i overensstemmelse med god revisorskik.

Den tidligere bestyrelse og direktion i Amagerbanken har handlet ansvarspådragende og kan blive draget til ansvar, fremgår det af af den uvildige advokatrapport, som vækst- og erhvervsminister Ole Sohn (SF) nu har modtaget.

Der er forhold - herunder bankens tab - som følge af nedskrivninger forårsaget af kunders valutatab i 2010, hvor den tidligere bestyrelse og direktion i Amagerbanken A/S har handlet ansvarspådragende.

Det kan danne grundlag for en nærmere vurdering af, om der skal rejses krav om erstatning for tab og sag om strafferetsligt ansvar.

Det følger endvidere af rapporten, at den nye ledelse med to medlemmer udpeget af Finansiel Stabilitet A/S ikke vurderes at have handlet ansvarspådragende.

- Der peges i rapporten på forhold, hvor den tidligere ledelse findes at have handlet ansvarspådragende, og hvor der kan rejses krav om erstatning og gøres et strafferetsligt ansvar gældende.

- Endvidere har den eksterne revision ikke i alle tilfælde handlet i overensstemmelse med god revisionsskik. Næste skridt er nu, at Finansiel Stabilitet vurderer, om de skal rejse krav om erstatning, siger vækst- og erhvervsminister Ole Sohn i en pressemeddelelse.

Finanstilsynet skal nu tage stilling til, om ledelse og bestyrelse skal meldes til politiet og den tidligere eksterne revision skal indbringes for Revisornævnet.

Det er hovedreglen, at Finanstilsynet hurtigt følger op på den type af uvildige advokatundersøgelser med en politianmeldelse.

Finanstilsynet oplyser til Ritzau, at man her endnu ikke har taget stilling og at der ingen tidshorisont er for en afgørelse.

/ritzau/