Nyheder

Tiltalt professor: "Det var helt normalt"

Den 49-årige professor Timo Kivimäki, der er sigtet efter den såkaldte milde spionparagraf, forklarer til Weekendavisen, at det er helt almindeligt at lave analysearbejde for andre landes regeringer.

Det forklarer Weekendavisens journalist Poul Pilgaard Johnsen, der står bag afsløringen i Weekendavisen i morgen.

"Kivimäki har leveret analyser og produceret argumenter for den russiske ambassade for de synspunkter, som russerne havde. Han siger, at han på videnskabelig basis analyserede sig frem til: Hvad kan fx tale for en russisk position til fx Irak-krigen eller en intervention i Iran eller Arktis? Han nævner som eksempel over for mig, at han ikke kunne hjælpe dem med at producere argumenter for deres synspunkter for deres synspunkter for deres planer i arktiske farvande, for der mener han ikke der var videnskabeligt belæg, for det de mener. Men når der var det, har han lavet det analysearbejde, og det var normal praksis," siger han. Det gør man for masser af regeringer og diplomater. Det har han også gjort for andre," fortæller Poul Pilgaard Johnsen til TV 2 NEWS.

Paragraf 108 i Straffeloven er yderst sjældent i anvendelse i Danmark. Den tager sigte på personer, der - uden direkte at have afsløret statshemmeligheder - har hjulpet et fremmed efterretningsvæsen til at kunne operere i Danmark.

"Analyser af sikkerhedspolitiske emner kan godt være legalt for en almindelig diplomat og ambassadeansat, men ikke for en efterretningstjeneste, fordi man ifølge paragraffen ikke må hjælpe en udenlandsk efterretningstjeneste til at virke på dansk grund, så alene dét, at man givet det til en efterretningstjeneste kan i sig selv godt gøre det ulovligt," siger Poul Pilgaard Johnsen, der fortæller, at TimoKivimäki er en anerkendt fredsforsker, der blandt andet har hjulpet den tidligere finske præsident med at forhandle fred i Indonesien. Et arbejde, der indbragte præsidenten Nobels Fredsprig.

Professoren har over for politiet erklæret sig uskyldig.