Nyheder

Meteren fejrer 100 års jubilæum

De fleste forbinder 1. april med dril-lerier og aprilsnar, men faktisk mar-kerer dagen i år også noget helt andet.

I dag er det nemlig præcis 100 år siden, metersystemet blev indført i Danmark - nærmere betegnet 1. april 1912.

"I Handel og Vandel maa man ikke anvende gammelt dansk Maal og Vægt, men skal maale og veje efter Metersystemet. Vi bør ikke blot maale, veje og regne i metersystemet, men også tænke deri," lød beskeden dengang fra Ministeriet for Handel og Søfart.

Farvel til favne, fod og mange flere

Dermed afskaffede ministeriet også måleudtryk som mil, favne, alen, fod, kvarter, tommer, tønder land og mange flere i samme dur.

Metersystemet er fransk og blev vedtaget i Frankrig allerede i 1791.

Selvom den danske naturvidenskabsmand og astronom Thomas Bugge i 1798 blev sendt til en international konference om metersystemet, blev det ikke indført i Danmark før 114 år senere.

På det tidspunkt var Danmark, England og Rusland de eneste lande, der ikke havde indført meteren.

En meter tog 30 år

Faktisk vedtog man allerede i 1877, at metersystemet skulle erstatte de gamle målebetegnelser, men striden om meteren skulle vare 30 år, før den fik sin ende. I 1907 blev meterloven endeligt vedtaget og fem år senere blev den indført.

Inden meterens indtog var længdemål typisk baseret på menneskekroppen. En fod var for eksempel det samme som 12 tommer.

Da alle mennesker er forskellige i størrelse og længde, var det typisk kongen, der blev brugt som målereference.

Det var under den franske revolution, det blev besluttet, at måleenheder ikke længere skulle basere sig på mennesket, men i stedet for en universel størrelse.

Meteren blev derfor dengang defineret som en timilliontedel af afstanden fra nordpolen til ækvator via Dunkerque i Frankrig og Barcelona i Spanien.

Meterens 100 års jubilæum bliver blandt andet fejret på Danmarks Tekniske Museum, hvor museets kopi af normalmeteren vil blive fremvist.