Nyheder

Så meget kan du spare med solceller

Solceller er for alvor ved at finde vej til danskernes tage - og det er ikke uden grund. Beregninger viser nemlig, at der er mange penge at spare ved selv at producere el med solceller.

Danskerne betaler i forvejen verdens højeste pris for el, men med et solcelleanlæg kan man selv dække dele af eller hele sit elforbrug. Og producerer man mere, end man har brug for, kan man med nogle anlæg endda sælge sit overskudsel.

EnergiMidt har for TV 2 lavet et regneeksempel på, hvad det vil koste at låne pengene til et solcelleanlæg i forhold til det, du sparer i el.

Gode råd ved køb af solceller

Før du kaster dig ud i et stort solcelleprojekt, er der dog en række punkter, du bør have styr på. Her følger EnergiMidts råd.

Forsikring

Husk at anmelde anlægget til dit forsikringsselskab, således at det figurerer i husforsikringspolicen. Ydermere er det en god ide at have en elskadeforsikring, så skader for eksempel i forbindelse lynnedslag også er dækket.

Placering

Placering betyder noget Alt efter hvordan et solcelleanlæg er placeret i forhold til solen, varierer ydelsen. Det er derfor vigtigt at undersøge den forventede årlige produktion ud fra de faktorer, som lige netop har indvirkning på din bolig. Er der skyggende elementer, der kan påvirke el-produktion og hvor meget vil det i så fald betyde for økonomien? Husk at træer vokser, så måske kommer de til at skygge om et par år.

Vær opmærksom på det arkitektoniske. Bliver solcellepanelerne placeret uheldigt på taget, kan de visuelt få dit hus til at "vælte".

Økonomi

Regn på det Få klarlagt, hvordan en investering i et solcelleanlæg påvirker din privatøkonomi. Afhængig af valgt afregningsmetode for solstrømmen, om du betaler topskat, har penge stående eller skal ud og låne dem, er der forskellige tilbagebetalingstider, så få eventuelt hjælp fra af en revisor til at vurdere det. Nogle producenter "lokker" med tilbagebetalingstider helt ned til seks år. Gælder de vitterligt for dig? Der findes andre skatteregler, som også kan få betydning for din økonomi.

Husk boligjobordningenI 2012 fortsætter muligheden for at få fradrag til håndværkerudgifter. Det gælder også for den arbejdsløn, som omfatter montering af et solcelleanlæg.

Glem ikke tilskudsordningen Du kan få tilskud til energiforbedringer af din bolig - herunder også solceller. Eksempelvis er tilskuddet hos EnergiMidt for tiden fastsat til 36 kroner per m2. Et typisk solcelleanlæg dækker 35 m2. Du kan med andre ord i mange tilfælde få en check på over 1.000 kroner. Det er VIGTIGT at søge tilskuddet, INDEN arbejdet påbegyndes - ellers er der 0 kroner i tilskud.

Tilbuddet

Køb den rigtige løsning Den optimale størrelse på et solcelleanlæg skal lige netop dække eller delvist dække dit årlige elforbrug. Den strøm, du producerer, bliver afregnet 1 til 1 - men kun så længe, at produktionen ikke overstiger dit årlige elforbrug. Har du købt et for stort (og dermed også dyrere) anlæg, vil den overskydende strømproduktion blive aftaget til 60 øre per kWh. de første 10 år. 10-20 år 40 øre. Efter 20 år 0 øre per kWh. Det er derfor ikke fordelagtigt at have et solcelleanlæg, der overproducerer på årsbasis.

Hav styr på, hvad tilbuddet omfatter Du skal sikre dig, at du får et skriftligt tilbud med hele leverancen beskrevet. Ved køb af et solcelleanlæg kræver det i nogle tilfælde udskiftning eller udbygning af eltavlen. Sørg for, at det også er omfattet i tilbuddet. Det samme gælder udskiftning af elmåler. Vær opmærksom på, at nogle netselskaber tager et gebyr for udskiftning af elmåleren - er det med i tilbuddet? Sidst, men ikke mindst, er det en god idé at få leverandøren til at lave et idriftsættelsesdokument. Dokumentet skal indeholde en grundig beskrivelse af, hvad der er blevet leveret og monteret, og at solcelleløsningen overholder de lovgivningsmæssige forskrifter.

Garanti Som udgangspunkt er det vigtigt at holde øje med, hvad garantierne i tilbuddet omfatter. Fem års garanti er nødvendigvis ikke lig med, at du til fingerspidserne er dækket ind i fem år. Undersøg om en nye eltavle, installatørarbejdet og inverteren også er omfattet. Læg også mærke til, om producenten af solpanelerne giver en ydelsesgaranti.

Lovgivning

Nettomålingsordningen Nettomålingsordningen er en ordning, så du kan "lagre" strøm fra dine solceller i det offentlige elnet, hvis det producerer mere, end du selv bruger på et vilkårligt tidspunkt. Det betyder, at din elmåler løber baglæns. I perioder, hvor du bruger mere strøm, end dit solcelleanlæg producerer, kan du hente den samme mængde strøm tilbage uden at skulle betale for det. Ordningen fungerer på årsbasis og gælder for solcelleanlæg til private boliger på maksimum 6 kW. Overstiger anlægget 6 kW, bliver du betragtet som værende elproducent, og du risikerer som følge deraf, at den strøm, du producerer, bliver aftaget til en meget lavere tarif.

Tilmelding til Energinet.dk For at være med i nettomålingsordningen skal solcelleanlægget også tilmeldes Energinet.dk. Derfor skal du sørge for, at solcelleleverandøren kan og vil hjælpe dig med papirarbejdet.

Lokalplaner og fredning Har du et bevaringsværdigt hus, risikerer du at overtræde lovgivningen, hvis du uden videre monterer et solcelleanlæg på taget. Forhør dig derfor hos din lokale kommune. Besøg endvidere www.kulturarv.dk. Vær desuden opmærksom på, om der er restriktioner i forhold til lokalplanen. Er du i tvivl, kontakt din kommune.

Kilde: EnergiMidt - www.solceller.dk