Nyheder

Flere indvandrere på førtidspension

Antallet af etniske danskere på førtidspension er faldet de seneste 20 år, mens antallet af ikke-vestlige indvandrere næsten er tidoblet.

Indvandrere fra ikke-vestlige lande fylder således massivt i statistikkerne for førtidspensionister.

41 procent af de ikke-vestlige indvandre-re mellem 55 og 59 år er således på før-tidspension, mens samme tal for etniske danskere kun er på 13 procent, viser en analyse fra Rockwool Fondens Forsknings-enhed, som bringes i Berlingske Politiko.

Risikoen for nedslidning er større

Ifølge Marie Louise Schultz-Nielsen, seniorforsker ved Rockwool Fonden, kan de høje tal blandt andet forklares ved, at indvandrerne i Danmark i stigende grad har job indenfor sektorer som rengøring og sosuassistent, hvor risikoen for nedslidning er større. Flygtninge med krigstraumer fylder også i statistikkerne:

"Det er tydeligt, at hvis man ser nogle af flygtningenationaliteterne, så udgør de en meget stor andel af førtidspensionisterne. Man ved fra dem, der sidder og behandler, at det selvfølgelig er nogle af de krigstraumer, som gør, at de bliver førtidspensioneret," siger hun.

Siden 1990 er antallet af ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere på førtidspension næsten tidoblet fra 2.979 til 27.375 personer i 2010. Imens er det samlede antal af etniske danskere på førtidspension faktisk faldet fra 262.00 til 205.000.

DF kræver regler ændret

Netop nu sidder regeringen og forhandler om en førtidspensionsreform med alle Folketingets partier på nær Enhedslisten. Indtil nu har udlændingedebatten ikke været et stort tema. Men Dansk Folkeparti fremsætter nu krav ved forhandlingerne om at stramme reglerne om førtidspension til flygtninge.

Fremover skal flygtninge ikke være undtaget fra reglerne om optjening til førtidspension, som betyder, at flygtninge modsat etniske danskere ikke får nedsat deres førtidspension, hvis de har levet mindre end 4/5 af deres liv fra det fyldte 15 år i Danmark, mener DF.

"Flygtninge får beskyttelse og hjælp, og så får de nogle særlige økonomiske fordele oveni. Det er urimeligt over for danskerne og for de indvandrere, som kommer hertil for at arbejde," siger udlændingeordfører, Martin Henriksen (DF).