Nyheder

Rotter plager børnehaver og hospitaler

Indsatsen for at beskytte børn, syge og ældre mod rotter skal optimeres.

Blandt andet skal kommunerne installe-re rottespærrer i kloakker ved børneha-ver, plejehjem, hospitaler og andre offentlige institutioner, så man får sat en stopper for de ubudne behårede gæster, der hvert år udsætter borgerne for smittefare.

Det foreslår miljøminister Ida Auken i en ny bekendtgørelse, der netop er sendt i høring.

"Daginstitutioner, plejehjem og skoler må lukke og rengøres i ugevis, når rotter myldrer ud ad kloakkerne. Rotter koster samfundet millioner af kroner hvert år, men med en rottespærre kan man bremse rotterne i at komme ind."

"Det her er et godt eksempel på, at vi kan spare penge og samtidig hindre, at folk bliver syge," siger ministeren.

Antallet af rotter er nemlig steget

Og noget kunne tyde på, at det er på tide, at der sættes en ordentlig stopklods i vejen for de tykhalede skadedyr.

Antallet af rotter er nemlig steget støt de seneste 20 år, og det medfører øget risiko for smitsomme sygdomme. Gnavende rotter laver desuden omfattende ødelæggelser på kloaknet og bygninger.

Skader for millioner

Og det er en dyr fornøjelse. Miljøministeriet vurderer således, at skader fra rotter løber op i mellem 100 og 200 millioner kroner om året.

"Kommunerne bruger omkring 90 millioner kroner på rottebekæmpelse hvert år, og den billigste rottespærre koster 1000 kroner. Det siger sig selv, at de penge hurtigt er tjent ind, for alene rengøring af en rotteinficeret institution koster nemt flere hundredetusinde kroner."

"Det er også bedre for miljøet, for med rottespærrer undgår vi at lægge store mængder gift ud til fare for dyr og mennesker," siger Ida Auken.

Med de øvrige nye tiltag i bekendtgørelsen spås det, at kommunerne vil kunne spare 27,3 millioner kroner om året på tilsynet med rotter i landområder. Disse penge skal blandt andet bruges på rottespærrer.