Sag om kæmpemøller skal behandles igen

Naturklagenævnet, der i dag hedder Miljø- og Naturklagenævnet, begik en fejl, da det afviste at lave en supplerende miljøvurdering og en såkaldt VVM-redegørelse i forbindelse med opførelsen af 10 kæmpevindmøller i Lammefjorden.

Det afgjorde Østre Landsret onsdag, da den bestemte at sende sagen til fornyet behandling i nævnet.

Det var 15 lokale beboere, der havde anlagt sag mod Naturklagenævnet.

Stridens kerne er 10 vindmøller på 127 meters højde, som svenske Vattenfall Vindkraft har opført i Lammefjorden med tilladelse fra Holbæk Kommune.

Naturklagenævnet godkendte efter protester fra møllernes naboer kommunens tilladelse.

Men da projektet undervejs blev ændret, så der blev opstillet færre, men større møller, burde kommunen ifølge sagsøgerne have lavet en ny, supplerende miljøvurdering af støjniveauet og skaderne på naturen - en såkaldt VVM-undersøgelse.

Men Naturklagenævnet afviste, at den ændrede planlægning nødvendiggjorde en helt ny miljøvurdering og VVM-redegørelse.

Onsdag gav Østre Landsret sagsøgerne delvist ret og sendte sagen tilbage til fornyet behandling i Miljø- og Naturklagenævnet.

Landsretten finder, at projektet var ændret i en sådan grad, at nævnet i det mindste burde have overvejet, om der var behov for en ny miljøvurdering og VVM-redegørelse.

Sagsøgernes advokat, Per Overbeck, er godt tilfreds med afgørelsen.

"Vi er glade. Vi har vundet," siger han.

Han håber, at nævnet i anden omgang kommer frem til en anden afgørelse. Men han erkender, at onsdagens dom ikke direkte kender møllerne ulovlige.

"Det var det første skridt. Men vi kan ikke vide, hvad det ender med i nævnet," siger han videre.

Dommen betyder samtidig, at Naturklagenævnet nu hænger på regningen for sagsomkostninger til 55.000 kroner.