Nyheder

Kæmpevindmøller i fjord ulovlige

Naturklagenævnet, der i dag hedder Mil-jø- og Naturklagenævnet, begik en fejl, da det afviste at lave en supple-rende miljøvurdering og en såkaldt VVM-redegørelse i forbindelse med opførelsen af 10 kæmpevindmøller i Lammefjorden.

Det afgjorde Østre Landsret i dag, da den bestemte, at sende sagen til fornyet behandling i nævnet.

Det var 15 lokale beboere, der havde anlagt sag mod Naturklagenævnet.

Stridens kerne er 10 vindmøller på 127 meters højde, som svenske Vattenfall Vindkraft har opført i Lammefjorden med tilladelse fra Holbæk Kommune. Hver mølle er på 2,3 MW.

Naturklagenævnet godkendte efter protester fra møllernes naboer kommunens tilladelse.

Men da projektet undervejs blev ændret, burde kommunen ifølge sagsøgerne have lavet en ny miljøvurdering af støjniveauet og skaderne på naturen - en såkaldt VVM-undersøgelse.

Men Naturklagenævnet afviste, at den ændrede planlægning nødvendiggjorde en helt ny miljøvurdering og VVM-redegørelse.

I dag gav Østre Landsret sagsøgerne delvist ret og sendte sagen tilbage til fornyet behandling i Miljø- og Naturklagenævnet.

Landsretten finder, at projektet var ændret i en sådan grad, at nævnet i det mindste burde have overvejet, om der var behov for en ny miljøvurdering og VVM-redegørelse.