Nyheder

Børn får lettere adgang til landet

Børn under otte år har nu udsigt til at blive familiesammenført uden en såkaldt integrationsvurdering. Det fremgår af den udlændingeaftale, som regeringen netop har indgået med Liberal Alliance og Enhedslisten.

Det sker for at forhindre, at mindre børn bliver afskåret fra et liv med sin mor eller far på grund af en sådan vurdering, hedder det i aftalen.

Samtidig stilles der krav om fast arbejde eller en dansk uddannelse, når forældre til børn over otte år ønsker at få deres barn til landet.

"Det er regeringens grundlæggende holdning, at børn og forældre skal kunne leve sammen i forbindelse med en familiesammenføring," siger justitsminister Morten Bødskov (S).

"Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi nu gør op med en politik, der gradvist har mistet fokus og i stedet er blevet rettet mod at skabe stadigt mere meningsløse hindringer for selv små børns muligheder for et liv med en forælder her i landet," siger han.

LA hæfter sig ved beskæftigelseskrav"

Nu gør vi op med de urimelige regler på området, der har bragt mange familier i en helt fortvivlet situation," siger den radikale udlændingeordfører, Zenia Stampe.

Hos Liberal Alliance hæfter man sig især ved kravet om beskæftigelse:

"Der er ingen tvivl om, at beskæftigelsen og tilknytningen til arbejdsmarkedet er en afgørende faktor for udlændinges integration i Danmark. Det har også har stor betydning for en vellykket integration af deres børn," siger Simon Emil Ammitzbøll.