En vindmølle slår fire fugle ihjel årligt

Hver vindmølle på land koster i gennemsnit livet for 3,8 fugle hvert år.

Tallet er det foreløbige resultat af indsamlinger, optællinger og beregninger, som miljøstyrelsen i den tyske delstat Brandenburg har foretaget gennem 10 år, skriver bladet Fugle og Natur, der udgives af Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

I Brandenburg alene står over 3000 vindmøller, som ifølge undersøgelsen hvert år tager livet af 12.530 fugle, fordelt på 130 arter.

Det samlede antal fuglekollisioner mod vindmøller er imidlertid ikke stort, sammenlignet med det antal fugle, der dræbes mod luftledninger eller i trafikken.

Omkring 1,1 million fugle dræbes om året i trafikken

"Her i Danmark regner man for eksempel med, at omkring 1,1 million fugle hvert år dræbes i trafikken. Men det vækker bekymring hos de tyske myndigheder, at rovfugle tilsyneladende er mest udsat for kollision med vindmøller," skriver Fugle og Natur.

Det gælder ikke mindst den truede røde glente, hvor Tyskland huser over halvdelen af verdensbestanden. Vindmøller er den primære årsag til dødsfald blandt ynglende røde glenter i Tyskland.

Kollisioner mellem rovfugle og vindmøller

Et andet alvorligt eksempel på kollisioner mellem rovfugle og vindmøller kendes fra øen Smøla ud for Norges vestkyst. Øen huser både en vindmøllepark med 68 vindmøller og 60-70 par ynglende havørne, en af verdens tætteste bestande.

Siden de første møller kom op i 2002, er der fundet omkring 30 døde havørne under møllerne. Da parken blev etableret i 2002, var der 10-13 rugende ørnepar på jorden i selve mølleområdet - i dag er der kun ét par tilbage.

"Men den samlede bestand af havørne på Smøla er ikke gået tilbage til trods for de mange dødsfald mod møllerne," siger seniorforsker Mark Desholm fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, som har bistået Norge med undersøgelser af problemet.

"Enten er ørnene flyttet væk fra møllerne, eller også er bestanden blevet suppleret udefra," tilføjer han.

Forskerne har i øvrigt konstateret, at havørne ikke ejer frygt for møller. De opfatter ikke de snurrende møllevinger som en mulig fare.