Nyheder

Pensionsskat forgylder staten

Helt uventet ser underskuddet på de of-fentlige budgetter for 2011 ud til at skrumpe, skriver Jyllands-Posten.

Alt tyder på, at statens indtægter fra pensionsafkastskatten bliver fire gan-ge så store som budgetteret, og det får Danmark til at overholde EU's krav om et offentligt underskud på maksi-malt tre procent af BNP.

"En hurtig beregning viser, at staten får ca. 45 til 50 mia. kr. ind gennem pensionsafkastskatten i 2011," siger Søren Dal Thomsen, adm. direktør i AP Pension.

Tallene bekræftes af pensionsselskabernes brancheorganisation, Forsikring & Pension.

Regeringen har kun budgetteret med en indtægt på 12 milliarder kroner, men kan altså nu helt uventet regne med en ekstra indtægt på cirka 35 milliarder kroner.

I går kom det frem, at ATP alene betaler 18,3 milliarder kroner i pensionsafkastskat for 2011.

Finansminister Bjarne Corydon (S) er glad for, at budgetunderskuddet ser ud til at blive mindre end først antaget.

"Det er fortsat for tidligt at sige, hvad den samlede pensionsskat indbringer. Men det er klart, at ATP's regnskab for 2011 indikerer, at pensionsskatten giver betydeligt mere end forventet," siger finansministeren.

Bjarne Corydon understreger, at Danmark trods de ekstra indtægter godt kan ende med et underskud, som overstiger de tilladte tre procent af BNP.

I år betaler pensionsselskaberne i øvrigt en højere pensionsafkastskat end sidste år, da regeringen har hævet den fra 15 til 15,3 procent i forbindelse med finansloven for 2012.