Nyheder

Børn mobber allerede som treårige

Ny forskning viser, at mobning foregår allerede i treårsalderen.

Den norske forsker i pædagogik Mai Brit Helgesen har undersøgt mobning blandt de små i børnehaven og fundet at mobning finder sted allerede i alde-ren tre-seks år, skriver Information.

"Det er en almen forståelse i samfund-et, at små børn ikke mobber. Det har forskerne troet meget længe. En sådan forståelse bunder i, hvordan vi ser på små børn. De ses ofte som uskyldige, søde og som nogle, der ikke kan gøre hinanden ondt," siger hun.

"Det er en forståelse, som flere og flere forskere stiller sig kritisk over for. Små børn er aktører, som skaber deres hverdag i samspil med andre børn. Mobning kan være en strategi for at udvide sine muligheder i legen," siger Mai Brit Helgesen.

Et resume af hendes undersøgelse udkommer torsdag i en publikation om ny forskning fra Danmarks Evalueringsinstitut EVA.

Mobning blandt børnehavebørn er kun sparsomt undersøgt, men i Norge skønner man, at mellem 10 og 20 procent af alle børn bliver mobbet, mens de går i børnehave.

Tilsvarende målinger findes ikke i Danmark, men mellem 1300 og 1400 af landets børnehaver har bestilt materiale til forebyggelse af mobning i førskolealderen.

Det svarer til, at en tredjedel af landets børnehaver siden 2006 har været opmærksom på mobning blandt de tre til seksårige.

Der er slet ingen tvivl om, at mobning kan finde sted blandt danske småbørn, vurderer også ph.d.-studerende Kit Stender Petersen. Hun har i de seneste fire år forsket i mobning på de mindste alderstrin.