Nyheder

Nydanskere fravælger folkeskolen

Stadig flere nydanske familier vælger folkeskolen fra og sætter i stedet deres børn i fri- og privatskoler, skriver Politiken. Især de muslimske friskoler oplever et boom. På bare tre år er elevtallet steget med 25 % fra 3175 til knap 3967 elever, viser tal fra Undervisningsministeriet.

Væksten er en del af en bredere tendens, for indvandrere og efterkommere har overhalet flertallet, når det gælder brug af privatskoler. 14 % af elever med dansk baggrund går i privatskole, men andelen er nu 15 % for elever med anden etnisk baggrund.

De ressourcestærke fravælger

Især de ressourcestærke muslimske forældre vælger den almindelige folkeskole fra og melder deres barn ind i en af de cirka 22 friskoler, som er oprettet af tyrkiske, arabiske eller andre grupper fra det muslimske indvandrermiljø.

Det fortæller kultursociolog fra Aarhus Universitet Christian Horst.

"De muslimske forældre har gjort sig nogle overvejelser om, at folkeskolen ikke er god nok. Forældrene mener, deres barn fortjener noget bedre," siger han til Politiken.

Folkeskolen er ikke god nok

Annette Haaber Ihle, som er antropolog ved Københavns Universitet og har forsket i muslimske friskoler, mener, at folkeskolen ikke er god nok til at tage imod børn med en anden kulturbaggrund.

"Mindst hvert tredje barn, der går på en muslimsk fri- eller privatskole, følte ikke, at det blev accepteret i folkeskolen. De muslimske børn føler sig forfulgt," siger Annette Haaber Ihle.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) vil ikke pege fingre af de forældre, der foretrækker en muslimsk friskole til deres børn.

"Jeg synes, det er ærgerligt på samme måde, som når danske forældre vælger folkeskolen fra. Men i forhold til nydanske elever har vi det problem, at vi kan se, at folkeskolen ikke er god nok til at løfte dem fagligt," siger hun til Politiken.