Nyheder

Her er hovedpunkterne i finanspagten

25 af de 27 EU-lande blev mandag aften på et topmøde i Bruxelles enige om en ny traktat, der rummer en finanspagt, som skal sikre, at der er balance mellem indtægter og udgifter på landenes budgetter.

Storbritannien ønsker ikke at være med, mens Tjekkiets premierminister ikke havde politisk mandat med hjemmefra til at gå med i aftalen nu, men er åben over for at tiltræde pagten senere.

Hele pagten gælder for de 17 eurolande, der ratificerer teksten. De otte ikke-eurolande, deriblandt Danmark, der ønsker at være med, kan i høj grad selv vælge, hvad de vil være omfattet af nu. Men hvis de en dag går med i euroen, gælder det hele.

Se pagtens hovedpunkter her:

* Landene er bundet af vækst- og stabilitetspagtens krav om, at det årlige budgetunderskud højst må være på tre procent af bruttonationalproduktet, BNP, og statsgælden højst 60 procent.

* Landenes strukturelle underskud (budgetunderskuddet renset for konjunkturudsving) må højst være 0,5 procent af BNP. Der kan dog i særlige tilfælde accepteres underskud på op til en procent.

* De nye budgetregler skal skrives ind i de nationale forfatninger eller tilsvarende bindende lovgivning. Den danske regering vil opfylde kravet med en særlig budgetlov.

* Hvis ikke landene lovfæster budgetkravene, kan de blive stillet for EU-domstolen og idømmes bøder på op til 0,1 procent af BNP. Eurolande betaler bøder til EU's nye krisefond, ESM. Ikke-eurolande skal i stedet betale bøder til EU's generelle budget.

* Eurolandene vil holde mindst to topmøder om året. De otte ikke-eurolande bliver inviteret med til mindst et af dem. Og flere, hvis møderne handler om at ændre finanspagten eller konkurrenceevnen i relation til finanspagten.

* Finanspagten skal nu godkendes i de nationale parlamenter. I både eurolandet Irland og i Danmark presser oppositionen på for at få pagten til folkeafstemning.

* Den skal formelt underskrives på EU-topmødet den 1. og 2. marts.

* Pagten træder i kraft, når den er godkendt af 12 eurolande.

* Den skal efter planen gælde pr. 1. januar 2013.