Nyheder

Teaterchef: Sorg, vrede og frustration

Talkrigen om hvor mange ansatte, der skal fyres som led i nedskæringerne på Det Kongelige Teater, blev afsluttet i går.

10 balletdansere og to fra teatrets administration er blevet afskediget, mens 42 gik hjem med en frivillig fratrædelsesordning. I alt blev der nedlagt 81 stillinger på teatret.

Dermed er fyringsrunden mere lempelig end det var frygtet på Det Kongelige Teater, som de næste fire år får 100 millioner kroner mindre i statsstøtte.

"Sorg, vrede og frustration"

Teaterchef Erik Jacobsen siger til Kulturen på News.

"Man har det ikke særligt godt oven på sådan en dag. Det har været en meget alvorlig dag på teatret og det er afslutningen på en proces som startede til jul. Jeg synes, at vi har fået gjort det på en ordentlig måde, og der er mange, der har fået gode aftaler. Men det er jo aldrig lykkeligt at skulle forlade en arbejdsplads. Specielt ikke på en arbejdsplads, som man er så glad for som Det Kongelige Teater."

Hvordan er stemningen derinde i dag?

"Den er præget af sorg, vrede og frustration,"

Du har siddet i chefstolen siden 2008. Du begyndte i en krisetid og har jo både måtte nedlægge stillinger i 2010 og 2011. Det blev til 57 stillinger. Nu sidder du så og skal gennemføre den her sparerunde. Hvordan sover man om natten, når man er teaterchef på Det Kongelige Teater?

"Man tænker meget over det, for det har store menneskelige omkostninger. På det område deler jeg jo skæbne med mange andre virksomheder og ledere i Danmark i de her tider. Det er hårdt mange steder i samfundet, det kan man jo læse hver dag i avisen, men det gør det ikke mindre alvorligt på den enkelte arbejdsplads. Derfor skal man også bestræbe sig på, at gøre det på en ordentlig måde," siger Erik Jacobsen til Kulturen på News.

Sådan fordeler fyringerne sig

Cirka en tredjedel af de 81 stillinger, der er sparet væk, er fundet på kontraktudløb, planlagte pensioneringer og nedlæggelser af ubesatte stillinger. Resten er som nævnt 42 frivillige aftaler og 12 regulære afskedigelser.

Nedlæggelserne fordeler sig således:

I gruppen af kunstnere bliver der i alt nedlagt 33 stillinger. Nærmere bestemt 16 i operakoret, to operasolister, en repitør, 11 balletdansere og tre skuespillere.

Hos sceneteknikerne bliver der fremover 18 færre stillinger. Og endelig skæres 30 af de 81 stillinger i administrationen og andre støttefunktioner - heraf 5 lederstillinger.