Nyheder

Hver 3. gravide vejer for meget

Maven er for stor i forvejen på hver tredje danske kvinde, der bliver gravid.

Og listen er lang over de negative følger, det kan få for både kvinden, graviditeten og barnet.

Ifølge en artikel fra en række eksperter i obstetrik, som Ugeskrift for Læger offentliggør mandag, er hver tredje gravide herhjemme overvægtig, og over 12 procent er svært overvægtige.

Det skriver Politiken mandag.

"Samfundstendensen er, at stadig flere unge bliver overvægtige, og derfor bliver der også flere overvægtige gravide."

"Overvægt i graviditeten øger risikoen for misdannelser og komplikationer under graviditeten, ligesom der er en tendens til, at overvægtige gravide får for store børn," siger Kristina Renault, obstetrisk afdelingslæge på Hvidovre Hospital, til Politiken.

Kræver ressourcer i sundhedsvæsenet

Risikoen for de alvorlige komplikationer og sygdomme stiger i takt med den gravides BMI. Svangerskabsforgiftning rammer 3-5 procent af alle graviditeter, men er man overvægtig, er risikoen over tre gange så høj.

Graviditetsbetinget sukkersyge rammer to til tre procent af alle gravide, men for overvægtige øges risikoen med en faktor syv og for svært overvægtige med faktor 11.

"Det kræver ressourcer i hele sundhedsvæsnet at håndtere fedme og overvægt, og vi synes, man skal bruge ressourcer på forebyggelse."

"Graviditeten er et vindue, hvor kvinder er særligt motiverede for at ændre livsstil, for man vil sine børn det bedste," siger Kristina Renault.

Adipositasforeningen, der taler 1,3 millioner overvægtige danskeres sag, er taknemmelig for at få fokus på problemet.

"Mange har den holdning, at overvægt er folks eget problem. Der er derfor ikke vejledningstilbud eller vægttabsprogrammer til overvægtige gravide, selv om det jo er så oplagt at gøre noget for denne gruppe," siger formand Birgitte Hansen.