Se listen over offentlige it-skandaler

Flere stort anlagte it-projekter lider kranke skæbner. Polsag er ikke den første, der skrottes med stort tab.

De danske skatteborgere poster ofte penge i it-projekter, der alligevel ikke bliver til noget. Senest er der smidt næsten en halv milliard kroner ud på et nyt it-system til politiet, Polsag, der nu er blevet droppet.

2012:

- Rigspolitiet nye it-system Polsag droppes. Systemet skulle have været fuldt implementeret i 2009 og have kostet 153 millioner kroner. Regningen kan ende med at blive 400 millioner kroner.

2010:

- I 2005 besluttede VK-regeringen at indføre obligatoriske nationale skoletest i folkeskolen. Det skulle udmøntes i it-systemet National Test. Tidsplanen skred fra 2008 til 2010. Og da man endelig var færdig og skulle lancere testene på skoleelever i marts 2010, brød systemet sammen. I dag er projektet dog afsluttet.

2009:

- Den digitale tinglysning blev til noget - men ikke uden store problemer. Overgangen til den digitale tinglysning betød flere måneder med dyr ventetid for boligejerne i efteråret og vinteren 2009 og endte med, at Domstolsstyrelsen fik kritik af Rigsrevisionen for deres håndtering af sagen.

2008:

- Efter fire års arbejde lukker og slukker man for projektet til Domstolsstyrelsen - Civilstraffe. Oprindeligt budget lød på 80 millioner kroner, men projektet blev skrottet grundet uenighed med it-leverandøren.

- Efter 12 års ventetid og udgifter for 410 millioner kroner trækker forsvaret stikket i 2008 og afbryder kontrakten med Saab, fordi et it-system til forsvaret - Daccis - ifølge forsvaret ikke virker. Sø- og Handelsretten dømmer forsvaret til at betale næsten 40 millioner kroner til det svenske våbenfirma efter at have ophævet en kontrakt i utide.

- Kort- og Matrikelstyrelsen får efter lang ventetid deres nye it-system MiniMaks. Det blev en dyr fornøjelse, da budgettet blev fordoblet fra de 20,9 millioner kroner, der var budgetteret med, til 41,7 millioner kroner.

2003:-

Amanda blev en farce uden lige. I 1996 vedtager folketinget en bevilling på 214,4 millioner kroner til udvikling af et nyt system til arbejdsformidlingerne. Projekter ender med at koste 650 millioner kroner, og først i 2003 konkluderes det at Amanda fungere tilfredsstillende.