Nyheder

Sandsække lægges ud mod højvande

Det kraftige højvande som er ved at ramme Danmark får myndighederne til at sikre lavtliggende ejendomme med sand-sække. I Aabenra er der kørt sandsække ud til virksomheder ved havnen, og på havnen i Faaborg er der allerede udlagt plast og sandsække flere steder.

"Hvis vandet stiger 30 til 40 centi-meter mere, får vi problemer. Vi gør hvad vi kan for at redde varerne i vo-res butik, så alt er sat op på paller nu," siger Max Colling fra butikken Båd og Motor på havnen i Faaborg til Nyhederne.tv2.dk

Vandstanden i de indre danske farvande er allerede steget til over en meter - og lokalt kan den nå helt op omkring 1,40 til 1,50 meter over dagligt vande.

Årsagen til den høje vandstand er ifølge TV 2 Vejrcenter en kombination af vejrmæssige forhold, som gør, at der ophobes store mængder vand i Østersøen, og at Fyn og Sjælland virker som en dæmning.

Hovedårsagen er, at der tirsdag blæste en kraftig sydlig vind med kulingstyrke op gennem Østersøen og den Botniske Bugt. Den blev efterfulgt af storm fra vest, der passerede Danmark natten til onsdag.

Nu skvulper vandet så tilbage - og det er årsag til den høje vandstand.