Nyheder

V: Det haster med nye pesticid-afgifter

Landmændene bruger stadig flere sprøjtemidler, viser ny opgørelse. Venstre kræver belastningsafgift.

Landbrugets fortsatte stigning i forbruget af pesticider får Venstre til at kræve, at der hurtigt indføres en ny afgiftsmodel for sprøjtemidlerne.

- Der er ikke andet at sige, end at det haster med at komme videre med den nye form for afgift - belastningsafgiften - så vi får sænket belastningen og givet et godt incitatement til, at landmændene vælger de midler som belaster mindst, siger Venstres miljøordfører, Henrik Høegh.

Kravet kommer, efter at en ny opgørelse fra Miljøstyrelsen viser, at mens forbruget af pesticider på offentlige arealer er faldet markant siden 2006, halter landbruget gevaldigt efter.

Både Rigsrevisionen og Folketingets statsrevisorer kritiserede kort før jul den tidligere VK-regering for ikke at have gjort noget for at få forbruget af sprøjtemidler i landbruget bragt ned.

Det på trods af, at regeringens egen pesticidplan i årene fra 2004 til 2009 havde et mål om, at der i gennemsnit kun skulle sprøjtes 1,7 gange årligt. Målet skulle nås via frivillighed fra landbrugets side.

Alligevel var tallet i 2009 2,58.

Og i 2010 viser det sig nu at have været på 2,8.

Miljøminister Ida Auken (SF) har derfor bebudet en såkaldt differentieret pesticidafgift, der er højest på de værste midler og omvendt.

Selv om Venstres miljøordfører ikke mener, at det offentlige og landbrugets forbrug af pesticider kan sammenlignes, så støtter han en sådan belastningsafgift. En afgift der skal få landmændene til at bruge færre og mildere midler, når de kører ud på marken for at bekæmpe ukrudt, svampe og insekter.

- Vi var i gang med det men havde problemer med at finde løsninger, for vi vil jo samtidig heller ikke ødelægge produktion af højværdiafgrøder, siger den tidligere fødevareminister Henrik Høegh.

- Det er særligt markfrø og kartofler som der er problemer med det nye afgiftssystem. Men det arbejde må vi se at få lavet færdig - og det arbejder regeringen jo på. Og vi håber at se nogle forslag ingen ret længe, siger Venstres miljøordfører.

/ritzau/