Nyheder

Mors brystmælk giver sundere børn

Børn, der bliver ammet, har mindre risi-ko for at udvikle overvægt og diabetes senere i livet end børn, der mætter maven med f.eks. modermælkserstatning. Det viser en ph.d.-afhandling af Anja Lykke Madsen fra LIFE, Københavns Universitet. Hun har fulgt og undersøgt 330 børn i 9, 18 og 36 måneders alderen.

"Vi kan se, at amning har en markant, målbar effekt på de vigtige faktorer i blodet, der regulerer væksten, nemlig IGF-I og insulin. Jo flere gange barnet blev ammet, jo lavere var hormonniveauet," siger hun.

Ph.d.-projektet er en del af et større dansk studie om småbørn, kost og trivsel (SKOT), der skal skabe mere viden om, hvad børn spiser i overgangsfasen fra modermælk eller modermælkserstatning til almindelig kost.

"Resultaterne tyder på, at barnet har lidt lavere risiko for overvægt senere i barndommen. Samtidig var der en sammenhæng mellem, hvor lang tid barnet var blevet ammet, og hvor meget det vejede ved 18 måneders alderen," siger Anja Lykke Madsen.

At amning får børn til at vokse lidt langsommere, er ikke ny viden hos forskere. Men ifølge professer Kim Fleischer Michaelsen, der leder SKOT-projektet, bidrager undersøgelsen med nyttig viden om baggrunden for tidlig fedmeudvikling.

"Når vi undersøgte børnenes vækst op til 18 måneders alderen, var der nogle interessante sammenhænge, der kan have betydning for vores forståelse af de mekanismer, der ligger bag tidlig fedmeudvikling," siger han.

"Jo længere barnet var ammet, jo mindre vejede det simpelthen ved 18 måneders alderen."

Undersøgelserne i studiet viste også, at jo længere børnene sov, jo mindre var deres taljeomkreds.

Desuden havde børnene til de mødre, der tog meget på i graviditeten, et lidt tykkere fedtlag under huden i forhold til børn, hvis mødre havde taget mindre på.