Nyheder

Mænd sakker bagud med det meste

Mænd lever kortere, er mere syge og begår oftere selvmord end kvinder. Derudover klarer mænd sig dårligere i uddannelsessystemet, er oftere hjemløse og narkomaner, og langt oftere kriminelle og voldelige.

Men sådan behøver det ikke at være.

nederst

Nederst i artiklen kan du se Tænketanken VM-Viden om Mænds konkrete forslag til, hvordan der kan komme mere ligestilling for mænd og drenge.

Det mener i hvert fald Tænketanken VM -Viden om Mænd, som i dag præsenterer 30 forslag til, hvordan man kan forbedre mænd og drenges ligestilling i samfundet.

Ingen stiller spørgsmål

Tænketanken består af forskere og fagpersoner, og formand er chefpsykolog på Rigshospitalet Svend Aage Madsen.

Artiklen fortsætter under playeren.

"Hvorfor er der ingen, der spørger om, hvorfor mænd fylder op i fængslerne og voldsstatistikkerne? Man har konstateret det i årevis, men det bliver ikke undersøgt nærmere. Det skal der gøres noget ved," siger han.

Ligestilling også for mænd

Ligestilling for mænd er langt fra så meget i fokus som kvinders ligestilling. Men det skal der laves om på, siger ligestillingsminister Manu Sareen (R).

Artiklen fortsætter under playeren.

"Rigtig mange opfatter stadig ligestilling som noget, der udelukkende har med kvinder at gøre. Det skal vi ud over. For ligestilling handler bestemt også om mænd og drenge. Jeg er glad for, at Tænketanken VM sætter fokus på mænd og drenges problemer. Og jeg håber, at det vil sætte gang i debatten om, hvordan vi får et mere ligestillet samfund - for begge køn," siger ministeren.

Er mænd et køn?

Hvis ligestilling skal handle om begge køn, skal mænd blive bedre til at identificerer sig med sit køn, forklarer chefpsykolog Svend Aage Madsen.

"Når der er et problem, der er specielt for kvinder, er kvinderne gode til at sætte fokus på det. Det kan for eksempel være lønninger eller brystkræft. Det er mændene slet ikke gode til i samme grad," lyder det fra Svend Aage Madsen.

Fokus på uddannelse

Ligestillingsminister Manu Sareen vil især se nærmere på de forslage, der drejer sig om uddannelsessystemet.

"Der er en stor gruppe af drenge, der klarer sig dårligt i skolen, og som har svært ved at tilpasse sig samfundets krav og forventninger. Det vil regeringen gøre noget ved. Vi skal finde løsninger, der kan få drengene motiveret til at uddanne sig," siger han.

Bedre fædre på vej

Selv om drenge og mænd dominerer statistikken over misbrugere, kriminelle og spcialt udsatte, er der også en positiv udvikling i gang.

"Der er gang i en bevægelse lige nu, som kan sammenlignes med kvindernes frigørelse i 1960erne og 70erne. Det største skridt er, at det i dag er almindeligt at mænd tager forældrerollen seriøst og går meget op i at være fædre," siger Svend Aage Madsen.

Her er nogle af Tænketanken VMs forslag til at forbedre mænds ligestilling:

Mænds sundhed skal forbedres. Man skal øge mænds brug af læge, og arbejdspladser og andre steder skal involveres i sundhedstilbud til mænd.

En målbevidst sundhedspolitik skal forbedre mænds lave middellevetid.

Der skal forskes i mænds depressioner og selvmord. Herunder også fokus på fødselsdepressioner blandt mænd.

Mænd skal have ligestillede barselsrettigheder med kvinder.

Der bør ydes en indsats for at gøre mænd opmærksomme på, at de kan indgå i professionelt pleje- og omsorgsarbejde.

Større fokus på mænds arbejdsmiljø og sikkerhed, for at nedbringe de mange arbejdsulykker.

Pædagogikken i skolerne skal tage udgangspunkt i drengenes ressourcer for at hindre det store frafald.

Der skal oprettes et antal praktikpladser inden for de traditionelle mandefag.

En kommission bør komme med bud på kønsneutral lovgivning i forhold til familieliv og forældrerettigheder.

Udsatte mænd skal støttes i forældrerollen- ligesom mødre.

Udsatte mænd i Udkantsdanmark bør belyses gennem forskning.

Få mere viden om den enorme overvægt af mænd i kriminalitet.

Flere behandlingstilbud til voldelige mænd.