Nyheder

Strandet Ærøfærge trukket fri

Ærøfærgen, der strandede på en syd-fynsk sandbanke i går eftermiddag, er nu fri trukket fri efter efter 18 ti-mer. Direktør for Ærøfærgerne Keld Møller roser passagerernes tålmodighed.

"Det er jo altid et irritationsmoment, når folk er nødt til at vente, men det er den sikreste måde. Det giver noget ventetid, men vi kunne ikke finde på at evakuere, så længe vi ved, at når vandet kommer, kan vi sejle, " fortæl-ler han til TV 2 NEWS. Vandet, der var trukket væk pga. stormen, er kommet tilbage, så færgen kunne løftes fri og sejle videre.

Færgen gik på grund i sejlrenden, hvor færgen normalt kan sejle helt ned til 1,2 meter under normal vandstand. I går var der kun 90 cm under normal vandstand. Keld Møller vil nu opfordre de to kommuner til at få gravet sejlrenden fri, så der igen kommer plads til færgerne.

En af de 141 passagerer, Tom Larsen, der bor på Ærø, fortæller, at han aldrig har prøvet at sidde fast med færgen før.

"Vi er netop kommet fri, og vi sejler nu med halv kraft mod Ærøskøbing. Det skal blive godt at komme hjem," siger han:

"Alle har taget det rimeligt roligt. Mange har computere med, så børnene har set fjernsyn, og andre har leget med mobiltelefoner."