Nyheder

NGO'er er glade forny energiplan

Der er udpræget tilfredshed med regeringens nye energiudspil, "Vores energi", fra flere interesseorganisationer.

Både verdensnaturfonden (WWF) og Greenpeace roser udspillet, som klimaminister Martin Lidegaard (R) fremlagde fredag.

"Udspillet afspejler et nødvendigt ambitionsniveau. Det er helt rigtigt at sætte kraftigt ind på energiområdet," siger Hanne Jersild, der er klima- og energimedarbejder i WWF.

Det er nu der skal handles

"Alle analyser peger på, at det er nu, der skal handles, hvis klimaforandringerne skal holdes i ave, og at det bliver langt dyrere, hvis vi venter," siger Hanne Jersild

Regeringen vil samlet bruge 5,6 milliarder kroner på at omstille Danmarks energi til at være mere grøn og klimavenlig. Det skal munde ud i, at danskerne er helt fri for at bruge de såkaldte fossile energiformer som olie, kul og gas i 2050.

"Energiudspillet ser ud til at bringe os godt på vej," siger Hanne Jersild og peger på, at det er utroligt vigtigt, at der er lande, der går foran og viser, at det kan lade sig gøre at koble grøn omstilling sammen med vækst.

Særligt indsatsen på energibesparelsesområdet og den massive investering i vindenergi kalder hun positivt.

"Men det bliver afgørende, at man får sat de fornødne initiativer i gang på transportområdet i den kommende tid. Der er regeringens planer om en elbilsstrategi helt afgørende," siger Hanne Jersild.

En tidsel i buketen

Hos Greenpeace høster udspillet overordnet set også roser. Men ingen roser uden torne.

"Der er en tidsel, som skal fjernes fra regeringens buket i dag, og det er brugen af førstegenerations bioethanol og biodiesel til opfyldelse af EU-målet i transportsektoren om 10 procent vedvarende energi i 2020. For det er ganske enkelt ikke et bæredygtigt alternativ til benzin og diesel," siger Tarjei Haaland, klima- og energiekspert hos Greenpeace.

Ifølge regeringens plan vil vedvarende energi dække 36,2 procent af det samlede danske energiforbrug i 2020.