Ny pensionsskat rammer de fleste

Regeringens planlagte ændringer af beskatningen på pension rammer langt bredere, end de fleste er klar over, skriver Berlingske.

"Gennemskueligheden i pension er gene-relt så dårlig, at den nye skat vil være en overraskelse for de fleste," vurderer privatøkonomisk rådgiver Kim Valentin fra Finanshuset i Fredensborg.

Alene de kommende to år forventer rege-ringen et årligt provenu ved skatteæn-dringerne på pensionsopsparinger på 1,9 mia. kr. Det svarer til knap 1500 kr. i gennemsnit per pensionsopsparer.

Derefter regner regeringen med et faldende provenu, eftersom effekten af skattestramningen aftager.

De fleste er tvunget til at spare op til pension

Den nye skat på pension vil ramme alle danskere med en pensionsopsparing.

Modsat forhøjede afgifter på usunde varer som chokolade og tobak, som man kan undlade at købe, er de fleste tvunget til at indbetale til en pensionsopsparing via deres arbejde, fordi ordningerne er fastlagt i arbejdsmarkedets overenskomster.

Sammen med de frivillige pensionsopsparinger bliver godt 2,5 millioner danskere med en pensionsopsparing derfor berørt af omlægningen.

Den planlagte ekstra skat på pension skyldes, at regeringen vil fjerne fradraget i pensionsskatten for omkostningerne ved at forvalte pensionerne.

Desuden vil regeringen lægge et loft på 55.000 kroner på indbetalinger med fradrag på ratepension.

Det kan betale sig at justere pensionen

Tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) advarer regeringen mod at føre planerne ud i livet.

Ifølge Kim Valentin kan det godt betale sig at justere sin pension i takt med de mange lovændringer, der er sket gennem årene.

"I takt med, at fordelene ved pensionsopsparing skrumper ind, skal man måske vende blikket mod at nedbringe gæld eller finde en billigere måde at få opsparingen forvaltet på," lyder hans råd.