Nyheder

Mange lærlinge udsat for både røg og støv

Tobaksrøg og støv på arbejdspladsen er en livsfarlig cocktail, som især lærlinge er udsatte for.

Når man både ryger dagligt og i hverdagen er udsat for støv på sin arbejdsplads, udsætter man sig selv for en stærkt forhøjet risiko for at få KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), som er en invaliderende og livstruende kronisk lungesygdom.

Alligevel lever mange danskere med den uheldige kombination.

Det viser en web-undersøgelse, som TNS Gallup har lavet for Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen og Danmarks Lungeforening.

- Danskerne ved ikke, hvor sindssygt farlig denne kombination af rygning og støv i arbejdsmiljøet er, siger administrerende direktør i Danmarks Lungeforening Anne Brandt.

Undersøgelsen viser, at det især er lærlinge, elever og arbejdere, der både ryger og er udsat for støv i arbejdsmiljøet.

24 procent lærlinge og elever ryger samtidig med, at de ofte eller engang imellem er udsat for støv i arbejdsmiljøet. For ufaglærte arbejdere er det 18 procent og for faglærte arbejdere 14 procent.

Til sammenligning er tallet for alle erhvervsgrupper samlet otte procent.

- Vi bliver nødt til at give dem, der er udsat for den farlige cocktail, viden og tilbud, der kan hjælpe dem med at forstå den fare, de udsætter sig selv for, siger Anne Brandt.

Hun foreslår, at alle arbejdspladser med støv, dampe og gasser jævnligt får besøg af et lungekorps, der måler medarbejdernes lungefunktion og informerer ledelse og medarbejdere om den farlige cocktail af partikler.

- Samtidig kunne lungekorpset tilbyde hjælp til rygestop - især til de medarbejdere som har særligt svært ved at holde op, siger hun.

Ifølge Torben Sigsgaard, professor i miljø- og arbejdsmedicin, mister Danmark hvert år 15.000 gode leveår som følge af erhvervsrelaterede lungesygdomme.

Danmark har den højeste dødelighed i EU i forhold til KOL, viser tal fra 26. august 2011 fra EU's statistiske kontor, Eurostat.

/ritzau/