Kritik af PET i Sass Larsen-sag

Den tidligere operative chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET), Hans Jørgen Bonnichsen, kritiserer det forløb, der har ført til Henrik Sass Larsens (S) fald fra den politiske top, fordi han ifølge PET kunne udgøre et sikkerhedsrisiko.

"Vi kunne alle sammen blive placeret på sammen måde, som Henrik Sass Larsen er blevet placeret. At lægge det til grund for en sikkerhedsmæssig vurdering vil jeg nok sige er en meget regoristisk og næsten uhørt adfærd," siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Sagen kort:

Henrik Sass Larsen blev fotograferet i selskab med en rocker på en cafe i Køge, og siden er det også kommet frem, at han udvekslede sms'er med rockeren.

Sagen fik store konsekvenser for Henrik Sass Larsen, der stod til en fremtrædende ministerpost i Helle Thorning-Schmidts regering indtil sagen kom frem.

"Jeg mener, det er en uimodsagt tolkning, man lægger for dagen, og det i sig selv er et retssikkerhedsmæssigt problem. Tænk hvilke konsekvenser det har fået for en potentiel ministerkandidat. Henrik Sass Larsen er bombet tilbage til stenalderen. han har ikke ret mange chancer for nogensinde at rejse sig igen på grund af en uimodsagt vurdering, en tolkning fra PET's side. Det synes jeg er et retssikkerhedsmæssigt problem," siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Den tidligere PET-chef mener, at PET burde have advaret Henrik Sass Larsen om, at omgang med rockere kunne være problematisk i forhold til hans politiske liv.

"Det undrer mig, at man ikke har gjort det, for i det øjeblik man konstaterer, at det er en utilstedelig kontakt, så går man selvfølgelig ud i forhold til personen og fortæller ham, at det her kan være en risiko for dig, det kan være en risiko for det danske samfund, tænk dig om og afbryd det. Og så havde han selvfølgelig stoppet op, og så var vi ikke kommet i den situation, som vi er kommet i i dag," siger Hans Jørgen Bonnichsen og påpeger at en efterretningstjeneste bør intervenere på så tidligt et tidspunkt som overhovedet muligt, når det drejer sig om statens sikkerhed.

"Tidsmæssigt er der stor forskel på selve hændelserne (mødet med rockeren red.) og det moment, hvor man går ind og præsenterer Sass Larsen for sin sikkerhedsvurdering," påpeger Hans Jørgen Bonnichsen.

Han mener, at justitsministeren bør gå ind i sagen og sørge for at højne retssikkerheden på området.

"Det er justitsministeren, der selv kan gå ind og gennem et cirkulære regulere, hvordan den slags ting skal foregå i fremtiden," siger Bonnichsen.